Raziskave

Področja raziskovanja: 

  • podjetništvo v turizmu
  • podjetniške namere in lastnosti študentov
  • trajnostni vidik podjetij v turizmu
  • družinsko podjetništvo
  • projektno vodenje v turizmu