Projekti

Mag. Tina Kociper je sodelovala pri številnih projektih (so)financiranih s strani gospodarstva ali državnih ter EU sredstev, nekateri med njimi so:

Hint-lab Pospeševanje podjetništva na podeželju v turizmu – vodja projekta
Šola družinskega podjetništva (v sklopu projekta UP in Svet) – vodja projekta
Po kreativni poti do znanja – Razvoj turističnih produktov za Ribogojnico Fonda
in drugi.