Poučevanje

Mag. Tina Kociper, viš. pred. kot nosilka predmeta ali izvajalka vaj sodeluje pri naslednjih predmetih:

Projektni management VŠ (redni in izredni)
Projektno vodenje UNI
Podjetništvo VŠ in UNI
Ekonomika turističnih podjetij VŠ (redni in izredni)
Turistična podjetja UNI KT