Management trajnostnega razvoja

S študijem na magistrskem študijskem programu Management trajnostnega razvoja pridobite znanja, spretnosti in kompetence, s katerimi lahko razrešujete najbolj kompleksne izzive trajnostnega razvoja in tako prispevate k pozitivnim družbenim spremembam. Interdisciplinarnost študijskega programa razvija sposobnosti posameznika za poglobljeno razumevanje razvojnih vprašanj sodobne družbe in rešitev, ki se zanje ponujajo. Študij je namenjen vsem, ki verjamejo, da je z znanjem in ustreznimi vrednotami mogoče pozitivno spremeniti okolje, v katerem delajo in živijo, ki želijo aktivno delovati pri usmerjanju politike organizacij in države do vprašanj trajnostnega razvoja okolja, družbe in gospodarstva ter se profesionalno ukvarjajo z okoljskimi, prostorskimi, socialnimi in razvojnimi komponentami v družbi. Interdisciplinarni študijski program skupaj izvajajo Fakulteta za management, Fakulteta za humanistične študije, Fakulteta za vede o zdravju in Fakulteta za turistične študije – Turistica.

Magistrski program Management trajnostnega razvoja se izvaja kot redni študij v Portorožu, Kopru in Izoli. 

Več informacij o programu lahko najdete na povezavi.

Več informacij o vpisu

Oglejte si video predstavitev programa: