Raziskave

Njegova raziskovalna področja so inovacije in IKT v turizmu. Trenutno se ukvarja z raziskovanjem uporabe navidezne resničnosti (VR) pri razvoju turističnih produktov