Tadeja Jere Jakulin

Dr. Tadeja Jere Jakulin (prej Lazanski) je redna profesorica sistemov in turizma na UNESCO UniTwin Univerzi na Primorskem, Fakulteti za turistične študije – TURISTICE. Doktorirala je na Univerzi v Mariboru s področja sistemov, modeliranja in simulacije v okolju turizma. Raziskuje in poučuje polja mehkih sistemov (organizacijskih mrež ter družbenih in kulturnih sistemov v turizmu) ter zavesti kot evolucijskega sistema. Raziskovalno in pedagoško delo ji je prineslo mednarodna (CASYS’09) in slovenska priznanja (Slovenska znanstvena fundacija – Prometej zahvalno listino za odličnost v komuniciranju znanosti, Univerza na Primorskem – pedagoška odličnost 2010). Med leti 2008 in 2012 je opravljala funkciji prodekanje Fakultete za turistične študije TURISTICE, nato pa prorektorice za mednarodno sodelovanje Univerze na Primorskem, 2012 – 2016. Predavala je na švedskih univerzah (Kalmar in Stockholm, 1997 – 2011), Hrvaškem (ZSM in VERN, 2003 – 2015/ Srbiji (Singidunum, 2012 – 2017), imenovana je za gostujočo profesorico na Univerzi Rijeka, Hrvaška (2016/2017, 2017/2018). Je članica Katedre za kulturni turizem in kulturno dediščino UP FTŠ Turistice, pridružene UNESCO-vi univerzitetni katedri za Kulturo, turizem in razvoj (Sorbona, Pariz), redna članica panela turističnih strokovnjakov Svetovne turistične organizacije (UNWTO). Od 2017 je častna doktorica IIAS (Mednarodnega inštituta za napredne študije na področju sistemskih raziskav in kibernetike) ter Colour Mirrors (mreže barvnih praktikov in učiteljev).