Šarolta Godnič Vičič

Pred prihodom na Fakulteto za turistične študije – Turistico (takrat še Visoko šolo za hotelirstvo in turizem) leta 1995, sem poučevala odrasle tečajnike v Ljubljani, gimnazijce in osnovnošolce v Kopru ter študente Fakultete za pomorstvo in promet v Portorožu. V visokem šolstvu poučujem angleščino kot jezik stroke od leta 1993.

Sem članica Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika, Slovenskega društva za angleške študije, Learner Corpus Association, European Association for the Teaching of Academic Writing in European Association for Language Testing and Assessment.