Sara Dolinčar

Sara Dolničar je profesorica na The University of Queensland (UQ Business School). Kot gostujoča profesorica in raziskovalka pa sodeluje tudi s Fakulteto za turistične študije (Univerza na Primorskem) in Ekonomsko fakulteto (Univerza v Ljubljani). Profesorica Dolničarjeva je magistrirala s področja psihologije (Universität Wien, AT) in doktorirala s poslovnih ved, marketinga in turizma (Wirtschaftsuniversität Wien). Po doktoratu je delovala na Fakulteti za turizem Dunajske univerze za Ekonomijo in poslovne vede, in opravljala funkcijo generalne sekretarke Avstrijskega združenja za aplikativno raziskovanje v turizmu. Leta 2002 se je preselila v Avstralijo. Sprva je delovala na School of Management and Marketing at the University of Wollongong, od leta 2013 deluje na The University of Queensland.

Ključna raziskovalna področja profesorice Dolničarjeve so:
• Metodologija tržnega segmentiranja;
• Merski instrumenti in merjenje v družboslovju;
• Trajnostni turizem;
• Posvojiteljstvo;
• Krizni management v turizmu;
• Marketing v turizmu in
• Alternativni vodni viri.

Profesorica Dolničarjeva je mednarodno priznana strokovnjakinja za metodologijo tržnega segmentiranja in orodij za raziskovanje v družboslovnih znanosti. Raziskovalno delo profesorice Sare Dolničar dosega izjemno citiranost. Njen trenutni h-indeks jo uvršča med pet odstotkov vodilnih profesorjev s področja marketinga in turizma. Njen hg-indeks jo uvršča med dva odstotka vodilnih profesorjev s področja marketinga na 500 vodilnih univerz v ZDA, Kanadi, Veliki Britaniji, Avstraliji in Novi Zelandiji (Soutar in ostali, 2015).

Izsledke svojega znanstveno raziskovalnega dela je predstavila na okoli 70 mednarodnih znanstvenih konferencah in v več kot 300 znanstvenih prispevkih v najbolj uglednih mednarodnih revijah s področja marketinga, metodologije, turizma in okoljskih študij. Leta 2010 ji je Australian Research Council podelil prestižni Queen Elizabeth II Fellowship in ji za raziskovanje metod za izboljšanje tržnega segmentiranja namenil dobrih 1,4 milijona AUD. Leta 2015 je prejela še Vice-Chancellor’s Research Focused Fellowship na The University of Queensland. Profesorica Dolničarjeva je do danes prejela 14 raziskovalnih projektov ARC (Australian Research Council) in en raziskovalni projekt ALTC (Australian Learning and Teaching Council. Skupna vrednost raziskovalnih sredstev vseh projektov je skoraj štiri milijone AUD.

Za svoje delo je Profesorica Dolničarjeva prejela 12 uglednih mednarodnih nagrad. Leta 2016 ji je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS podelilo naziv Ambasadorka znanosti republike Slovenije. Je aktivna članica mednarodnega združenja znanstvenih strokovnjakov s področja turizma (International Association of Scientific Experts in Tourism – AIEST) in povabljena članica Mednarodne Akademije za proučevanje turizma (International Academy for the Study of Tourism) ki šteje le 75 članov. Profesorica Dolničarjeva je članica uredniškega odbora devetih mednarodnih znanstvenih revij in na letni ravni recenzira več kot 40 člankov, kar jo po številu recenzij uvršča med 1 odstotek najbolj produktivnih recenzentov v družboslovju.