Petra Zabukovec Baruca

Petra Zabukovec Baruca je višja predavateljica in asistentka na Fakulteti za turistične študije Portorož – TURISTICA Univerze na Primorskem. Magistrirala je iz smeri turizem na Ekonomski fakulteti v Ljubljani leta 2009 in doktorirala s področja tržnega komuniciranja na interdisciplinarnem doktorskem študiju humanistike in družboslovja na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani leta 2017. Njena primarna  raziskovalna področja so tržno komuniciranje, trženje, komunikologija, turistične destinacije in kakovost v turizmu. Je avtorica številnih znanstvenih člankov. Svoje raziskovalno in pedagoško delo naslanja na desetletne strokovne delovne izkušnje v hotelirstvu. V družbi Hoteli Bernardin, d.d. je direktorica korporativnega komuniciranja in marketinga ter profesionalno obvladuje področja odnosov z javnostmi, tržnega komuniciranja in kakovosti v hotelirstvu.