Marko Kukanja

Marko Kukanja je na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za turistične študije – TURISTICA, zaposlen kot docent za področje Poslovno – organizacijskih znanosti v turizmu. Njegovo raziskovalno in pedagoško delo temelji na več kot petnajstletnih mednarodnih delovnih izkušnjah v turističnem gospodarstvu. Sodeloval je pri številnih projektih s področij implementacije novih turističnih proizvodov, kakovosti in optimizacije poslovanja v turističnih podjetjih. Strokovno se je izobraževal v Sloveniji in tujini. Specializacijo iz francoske gastronomije je zaključil na École Ritz – Escoffier v Parizu. Leta 2015 je postal doktor znanosti s področja Menedžmenta kakovosti. Njegova primarna raziskovalna področja so menedžment prehrambnih in nastanitvenih obratov, kakovost in podjetništvo. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov. Na UP FTŠ Turistici opravlja funkcijo namestnika predstojnika Katedre za menedžment v turizmu ter je član senata fakultete.