Marija Rok

Marija Rok je višja predavateljica na Fakulteti za turistične študije – Turistica Portorož, magistrica managementa, opravila je tudi specializacijo iz managementa v izbraževanju. Na fakulteti je zaposlena od leta 1996. Je nosilka predmetov Strokovna praksa na strokovnih programih 1.stopnje. Poleg pedagoškega dela je raziskovalno aktivna na področju izobraževanja in usposabljanja za turizem, vseživljenjskega učenja, mednarodne mobilnosti, priznavanja neformalnega in izkustvenega učenja, trga dela in managementa raznolikosti. Sodelovala je v različnih projektnih skupinah s področja turizma in HR, med drugim v nacionalnem projektu »Sodoben model upravljanja s človeškimi viri za področje turizma«, v okviru CRP Konkurenčnost Slovenije 2006-2013. V sistemu certificiranja NPK je aktivna kot svetovalka, ocenjevalka in raziskovalka za področje turizem in gostinstvo.

Področja raziskovanja: trg dela, zaposljivost, management raznolikosti, izobraževanje in usposabljanje za turizem, vseživljenjsko učenje, priznavanje neformalnega in izkustvenega učenja.