Ljudmila Sinkovič

Ljudmila Sinkovič je lektorica nemškega jezika na Fakulteti za turistične študije Portorož – Turistica Univerza na Primorskem. Njena raziskovalna področja so poučevanje nemškega jezika, medkulturna komunikacija in kompetenca, jezik oglaševanja turističnih promocijskih besedil ter interpretacija dediščine. Je avtorica strokovnih in znanstvenih prispevkov ter zbirke vaj za besedišče v turizmu in študijskega gradiva. Poleg raziskovalnega in pedagoškega dela se ukvarja s prevajanjem turističnih promocijskih besedil.