Ksenija Vodeb

Ksenija Vodeb je redna profesorica na Fakulteti za turistične študije – TURISTICA Univerza na Primorskem. Njena raziskovalna področja so čezmejno sodelovanje v turizmu, interdestinacijsko sodelovanje ter učinki turizma. Avtorica je številnih znanstvenih monografij in znanstvenih člankov objavljenih v mednarodnih in domačih znanstvenih revijah. Sodelovala je na številnih mednarodnih projektih ter razvojnih strategijah. Leta 2015 je prejela priznanje UP FTŠ za pedagoško odličnost. Bila je prodekanja za študentske zadeve in predsednica Komisije za študentske zadeve na Univerzi na Primorskem od 2011 do 2015. Bila je predstojnica Katedre za trajnostni razvoj turističnih destinacij in članica Senata UP FTŠ od 2009 do 2017. Je članica številnih mednarodnih uredniških odborov mednarodnih revij s področja turizma in gostujoča profesorica na fakultetah v tujini.