Janez Mekinc

Janez Mekinc je izredni profesor za področje organizacije in management v turizmu na Fakulteti za turistične študije Portorož – TURISTICA Univerza na Primorskem. Od leta 2016 je Dekan fakultete. Njegovo aktualno raziskovalno področje je varnost v turizmu. Drugo pomembno raziskovalno področje je organizacijsko vedenje s posebnim poudarkom na organizacijskih vrednotah in organizacijskih kulturi in klimi. Tretje raziskovalno področje je poslovna etika in kodeksi poklicnih etik ter na njih temelječi vrednostni sistemi v organizacijah. Je avtor oz. soavtor številnih znanstvenih člankov objavljenih v mednarodnih znanstvenih revijah in monografijah. Je znanstveni ekspert European forum for urban security (Efus) za področje varnosti in turizma. Poleg raziskovalnega in pedagoškega dela se ukvarja tudi s treningi socialnih veščin in poslovnih pogajanj.

Področje izobraževanja:

– Varnost in turizem

– Projektni management v turizmu

– Učinkovita komunikacija in upravljanje s konflikti

– Organizacijska kultura in klima v kolektivih s poudarkom na vrednostnem sistemu organizacije

– Diagnostični teambuilding programi

– Metode in tehnike poslovnih pogajanj in pogajanj v socialnem dialogu

– Korporativna varnost