Gordana Ivankovič

Kratek življenjepis:

Gordana Ivankovič je izredna profesorica za področje poslovno-organizacijskih znanosti in zaposlena na Univerzi na Primorskem, Turistici – Visoki šoli za turizem od 1996 leta, Portorož. Magistrirala in doktorirala (2004) je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V celotnem obdobju znanstvenega in strokovnega udejstvovanja, je usmerjena v področje poslovno organizacijskih znanosti, z glavnim poudarkom na računovodstvu, financah, ekonomiki in merjenju uspešnosti tako s finančnega kot gospodarskega zornega kota. Zlasti se je odlikovala pri proučevanju računovodskega merjenja uspešnosti v hotelirstvu in turizmu, kjer je nadgradila klasično pojmovanje računovodstva z merami, ki niso denarno izražene. To je razlog, da lahko njeno raziskovanje obravnavamo v okviru poslovno organizacijskih znanosti in ne le z ozkega računovodskega ali finančnega ali kakega drugega ozkega strokovnega področja. Ima 10 let delovnih izkušenj izven področja izobraževanja (javna uprava, gospodarstvo) in še več v izobraževanju, tako formalnem kot neformalnem. Kot nosilka in sonosilka je sodelovala pri številnih projektih in je avtorica izvirnih znanstvenih člankov, znanstvenih in drugih publikacij ter učbenikov. Številnim študentom je bila mentorica pri diplomskih in magistrskih nalogah ter doktorski disetaciji. Povezuje se tudi s podjetji, zlasti hotelskimi ter preko sodelovanja s študenti magistrskega študija.