Eva Podovšovnik

Dr. Eva Podovšovnik je doktorski študij na Fakulteti za družbene vede (Univerza v Ljubljani) uspešno zaključila leta 2007 s področja sociologije in metodologije tehnološkega izobraževanja.

Po opravljeni diplomi se je zaposlila na Srednji ekonomski in družboslovni šoli Koper kot profesorica računalništva. Ta poklic je opravljala od septembra 1998 do avgusta 2000. Oktobra 1998 je pričela s sodelovanjem na Visoki šoli za management v Kopru. Januarja 2001 se je zaposlila na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper kot mlada raziskovalka. Na omenjenem središču je bila zaposlena do marca 2005. Oktobra 2002 je pričela samostojno voditi vaje na Fakulteti za humanistiko (Univerza na Primorskem). Na tej fakulteti je bila zaposlena do septembra 2005. Maja 2005 se je zaposlila v raziskovalni agenciji Cati (sedaj Valicon), kjer je opravljala delo SPSS analitika. Tam je bila zaposlena do septembra 2008. Oktobra 2008 je na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pridobila status zasebne raziskovalke. Februarja 2010 se je odločila za spremembo dejavnosti in se zaposlila kot samostojna podjetnica. Od februarja 2011 ja zaposlena na Fakulteti za turistične študije kot docentka. Poučuje predmete Analiza in kvantitativne ter kvalitativne metode, Socialne mreže v turizmu ter Metodologija raziskovanja v turizmu, tako na 1., 2. kot tudi na 3. stopnji.