Aleš Gačnik

Kratek življenjepis:

Aleš Gačnik je doktor etnoloških znanosti in sociolog kulture. Poučuje kot docent na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za turistične študije – Turistici v Portorožu. Med leti 2012 – 2017 je bil predstojnik Katedre za kulturni turizem in kulturno dediščino, od leta 2017 dalje pa namestnik predstojnika Katedre za kulturni turizem, pridružene v UNESCO univerzitetni mreži »Kultura, turizem, razvoj« (Sorbona, Pariz). Je ustanovitelj in vodja Centra za gastronomijo in kulturo vina Univerze na Primorskem. Njegova raziskovalna področja so dediščinski / kulturni turizem in kulturna dediščina, vinski / kulinarični / gastronomski turizem, razvoj turizma na podeželju. muzeji / muzeologija in turizem, kultura mask in turizem… Je urednik ali sourednik večih znanstvenih, strokovnih in umetniških monografij ter avtor oz. soavtor številnih znanstvenih prispevkov in člankov, ki so bili objavljeni v domačih in tujih znanstvenih revijah / založbah Bil je tudi vodja ali član organizacijskih odborov več domačih in mednarodnih znanstvenih konferenc, poletnih šol ter raziskovalnih taborov. Je ekspertni član Mednarodnega inštituta za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem (Barcelona, Španija) ter član ekspertne skupine za izbor najboljših gostiln na Slovenskem. Prejemnik večih nacionalnih in mednarodnih nagrad in priznanj.