Katedra za trajnostni razvoj destinacij

Katedra za trajnostni razvoj turističnih destinacij je eden izmed raziskovalno – pedagoških oddelkov Fakultete za turistične študije Portorož Turistica. Katedro tvori 11 članov, njihove raziskovalne in pedagoške aktivnosti pa prispevajo k trajnostnemu razvoju turističnih destinacij. Specifična raziskovalno – pedagoška področja katedre so:

  • Razvoj turističnih proizvodov z visoko dodano vrednostjo in minimalnim vplivom na naravo In naravne vire; 
  • Strateški razvoj in marketing turističnih destinacij; 
  • Ekološko – ekonomska optimizacija razvoja turističnih destinacij;
  • Metode in orodja inovativnega in ustvarjalnega povezovanja turističnih podjetij in drugih deležnikov za dvig konkurenčnosti destinacij.

Katedra predstavlja največji znanstveno – raziskovalni oddelek na področju trajnostnega razvoja turističnih destinacij v Sloveniji. Člani katedre tvorno sodelujejo v nacionalnih in mednarodnih telesih ter organizacijah s področja razvoja turističnih destinacij. Prav tako aktivno publicirajo v domačih in mednarodnih znanstvenih revijah s področja turizma in s tem tvorno prispevajo k razvoju in diseminaciji znanja o oblikah in dejavnikih trajnostnega razvoja turističnih destinacij.

Predstojnica katedre za obdobje 2019 – 2021 je prof. dr. Maja Uran Maravić.