Katedra za management v turizmu

Katedra za management v turizmu

Člani: 

izr. prof. dr. Metod Šuligoj, predstojnik
doc. dr. Marko Kukanja, namestnik
doc. dr. Žana Čivre
doc. dr. Janja Gabruč
izr. prof. dr. Gordana Ivankovič
mag. Tina Kociper
Peter Kopić
mag. Tamara Kozlovič
doc. dr. Dejan Križaj
doc. dr. Aleš Lipnik
mag. Igor Novel
Saša Planinc
mag. Tanja Planinc
izr. prof. dr. Eva Podovšovnik
mag. Marija Rok
izr. prof. dr. Gorazd Sedmak
dr. Maja Trošt
dr. Petra Zabukovec Baruca