Interni akti

Pravila

Pravila UP fakultete za turistične študije Turistice (junij 2018) sprejeta na Senatu UP FTŠ Turistice: 9. redna seja z dne 27. 6. 2018

Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil UP FTŠ Turistica_junij 2018 sprejeta na 9. redni seji Senata UP FTŠ Turistice z dne 27. 6. 2018

Pravila o spremembah in dopolnitvah pravil UP Fakultete za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica); sprejeta na 11. redni seji Senata UP FTŠ Turistice z dne 26. 9.2018


Pravilniki

Pravilnik o notranji organiziranosti UP FTŠ Turistice

Arhiv