Zakaj študirati turizem

Zakaj študirati na Turistici?

1. Ker ponujamo sodobne in atraktivne študijske programe na vseh treh stopnjah: 

Izvajamo redno in izredno obliko študija.

Od študijskega leta 2017/18 dalje smo pričeli z izvedbo visokošolsko strokovnega študijskega programa v angleškem jeziku Tourism Enterprise Management.

consectetur lobortis proin porttitor eu odio

2. Ker ima fakulteta sedež v Portorožu, v turistično najbolj razviti občini Piran, in poleg študija ponuja številne obštudijske dejavnosti.

Razgibano študentsko življenje na Turistici se kaže tudi v množici obštudijskih dejavnosti ter družabnih aktivnosti. Študentski svet UP FTŠ Turistice redno organizira Brucovanje, Turizmijado, ekskurzije in še mnogo več.

Študirali boste v prijetnem mediteranskem okolju, kjer je turizem del vsakdana, in tako že med študijem občutili utrip turističnega poslovnega okolja. Tukaj boste navezali doživljenjske prijateljske in poslovne stike.

3. Ker je turizem ena najhitreje rastočih vej gospodarstva in s tem omogoča široko paleto možnosti zaposlitve.

Znanja, ki jih na Turistici razvijamo in podajamo, zagotavljajo visoko usposobljene strokovnjake za delo v turizmu.

Diplomanti UP FTŠ Turistice se zaposlujejo v dejavnostih znotraj turističnega sektorja in s turizmom povezanih dejavnostih. Visoko kakovostna in pestra ponudba študija tujih jezikov omogoča konkuriranje na delovna mesta, ki zahtevajo znanje tujih jezikov in komunikativnost zaposlenih tako doma kot v tujini. Specifična znanja zadovoljujejo potrebe za delo tudi v neprofitnih organizacijah, upravnih organih in organizacijah za promocijo turizma na lokalni, regijski in državni ravni.

Znanje, ki ga razvijamo in predajamo našim študentom danes, zagotavlja kompetentne strokovnjake v turizmu jutri.

4. Ker ima Turistica v skladu z mednarodnim značajem turizma bogato mednarodno dejavnost.

Zanimanje za pridobivanja dodatnih mednarodnih znanj s področja turizma je med študenti vsako leto večje, saj se jih vse več odloča za študijsko izmenjavo in praktično usposabljanje v tujini in tako opravi del rednih študijskih obveznosti na partnerski instituciji v tujini (študijska izmenjava) ali prakso v podjetju v tujini (praktično usposabljanje).