Vse več zanimanja za Erasmus+ izmenjave tudi med zaposlenimi

  • Domov
  • Novice
  • Vse več zanimanja za Erasmus+ izmenjave tudi med zaposlenimi

Zanimanje za pridobivanje dodatnih mednarodnih znanj s področja turizma ni vsako leto večje le med študenti UP FTŠ Turistice, temveč tudi med zaposlenimi. Slednji se vse več odločajo za izmenjave v tujini in izmenjavo izkušenj s kolegi iz partnerskih univerz širom sveta. Erasmus+ izkušnja prinaša dodano vrednost pri izboljšanju učnih tehnik, razvoju novih študijskih programov ter napredovanje na znanstvenem in raziskovalnem področju.

Študijsko leto 2018/2019 smo na UP FTŠ Turistici zaključili z bogatimi izkušnjami, ki so jih naši zaposleni pridobivali na različnih visokošolskih institucijah po Evropi, kot tudi v BiH, Ameriki, Argentini, Avstraliji in na Japonskem. 

Sodelujoči so izpostavili, da so nova znanja omogočila vpogled v nove razvojne smernice v turizmu, v teme in metode raziskav s področja turizma ter značilnost pretoka znanja med univerzo in turističnimi institucijami. Vse našteto pomembno prispeva k vsebini predavanj iz predmetov, ki jih študenti spremljajo na fakulteti.

Sodelavka dr. Irena Weber je poudarila, da izmenjava izkušenj širom sveta nemalokrat opominja, da je pri podajanju znanja mladim generacijam "potrebno gojiti, vzdrževati in nadgrajevati temeljne retorične in predavateljske sposobnosti." Februarja 2019 je dr. Webrova obskala Univerzo v Buenos Airesu. O njenem obisku so pisali tudi v glasilu Slovencev v Argentini Svobodna Slovenija: http://svobodnaslovenija.com.ar/antropologinja-dr-irena-weber-na-buenosaireski-univerzi/.

Na Univerzi v Queenslandu sta se mudila doc. Emil Juvan in dr. Aleksandra Brezovec, ki je izpostavila nove izkušnje pri vpogledu v teme in metode raziskav s področja turizma doktorskih študentov na UQ ter vpogled v značilnosti pretoka znanja med univerzo in turističnimi institucijami na primeru aktualnih disertacij na UQ (aplikativnost doktorskih raziskav).

Dr. Dejan Križaj je Erasmus+ izmenjavo opravil na Japonskem znanstvenem inštitutu JAIST (The Japan Advanced Institute of Science and Technology), kjer je spoznaval raziskovalne aktivnosti v kontekstu japonskega nacionalnega akademskega sistema, ter obenem opravljal raziskave tudi na Setouchi Art Festivalu. Izpostavil je, da mu je to prineslo "nova spoznanja o tem, kakšne so možne nove razvojne smernice v turizmu z vključevanjem umetnosti in revitalizacije."

Dr. Tadejo Jere Jakulin je poneslo na Univerzo v Haifi (Izrael), kjer je med kolegi in študenti podajala znanje s področja razvoja romarskega turizma in osnov romarskega turizma na svetovni ravni, dr. Igorja Jurinčiča in dr. Evo Podovšovnik pa na Univerzo v Sarajevu (Bosna in Hercegovina). Dr. Podovšovnikova je tam poučevala o možnostih računalniškega programa SPSS. 

Dr. Žana Čivre je v okviru svoje izmenjave obiskala Univerzo v San Diegu, in sicer na Fowler College of Business pri uglednem in mednarodno uveljavljenem profesorju s področja marketinga dr. Michael Belchu, s katerim sodeluje že od leta 2017. Poleg raziskovalnega dela s področja vedenja potrošnikov v turizmu in srečanja z vodstvom fakultete je dr. Čivretova med drugim podrobneje spoznala delo Centra za integrirano tržno komuniciranje (Centre for Integrated Marketing Communications) ter delo marketinške raziskovalne agencije Storyology Research. Številne aktivnosti so potekale v smeri nadaljnje krepitve odnosov med Turistico in SDSU.