Ruska NCFU na obisku

Na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za turistične študije – Turistici smo v ponedeljek, 2.12. 2019, gostili predstavnike ruske univerze North-Caucasus Federal University (NCFU).

O možnostih sodelovanja so se pogovarjali predstavniki NCFU: rektor Dr. Dmitrii Bespalov, prorektorica za študijske zadeve Dr. Irina Solovieva, direktor NCFU Inštituta za naravoslovne znanosti, gospod Andrey Bratsikhin in vodja Ruskega kulturnega centra v Ljubljani, gospa Marina Guskova, ter predstavniki Univerze na Primorskem: prorektor za internacionalizacijo izr. prof. dr. David DeVallance, dekan UP FTŠ Turistice izr. prof. dr. Janez Mekinc, prodekan za znanstveno-raziskovalno delo izr. prof. dr. Gorazd Sedmak, prodekan za mednarodno in razvojno sodelovanje izr. prof. dr. Dejan Križaj ter vodja Sektorja za izobraževalno in mednarodno dejavnost ter kakovost Tatjana Mikelić Goja.

Univerza NCFU, ki ima danes 24.000 študentov, je bila ustanovljena leta 2012. Pokriva številna študijska in raziskovalna področja, velik interes pa so pokazali za sodelovanje na področju turizma. V letu 2020 bosta dve študentki NCFU izvedli študijsko izmenjavo na UP FTŠ Turistici, za okrepitev medsebojnih izmenjav pa sta se univerzi dogovorili tudi za prijavo v okviru programa mobilnosti Erasmus+. Natančnejši načrt aktivnosti bosta univerzi opredelili predvidoma do konca leta, ko naj bi podpisali tudi sporazum o sodelovanju na področju  izobraževanja in znanstveno-raziskovalnega dela.