Razpis za bivanje v študentskih domovih 2019/20

RAZPIS ZA SPREJEM IN PODALJŠANJE BIVANJA ŠTUDENTOV VISOKOŠOLSKEGA ŠTUDIJA V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH IN PRI ZASEBNIKIH ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Približuje se KONČNI rok za oddajo prošenj za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov tako v javnih kot tudi zasebnih študentskih domovih in dijaških domovih za študijsko leto 2019/2020. Zanj morajo študenti – tudi tisti, ki nameravajo bivati pri zasebnikih – zaprositi do petka, 16. avgusta.

To lahko storijo prek elektronske vloge na portalu eVŠ. Omenjeni rok velja tudi za tiste, ki se bodo vpisali oziroma oddali prijavo za vpis na študij šele po končanem roku za oddajo prošnje za subvencionirano bivanje.

Razpis in pregled razpoložljivosti subvencij za bivanje po visokošolskih središčih in krajih kapacitet sta objavljena na portalu eVŠ.

Več informacij o razpisu in bivanju v študentskih domovih v okviru Univerze na Primorskem je dostopnih na spletni strani UP Študentski domovi.