Raziskovalni obisk v Franciji

Na podlagi podeljene štipendije francoske vlade, ki jo v Sloveniji podeljuje Francoski inštitut v Ljubljani, in po priporočilu mentorja s Turistice dr. Igorja Jurinčiča, je doktorski študent dr. Miha Markelj med 10. 9. 2019 in 9. 10. 2019 uspešno izvedel raziskovalni obisk na visoki ravni na Univerzi v Angersu, natančneje na Fakulteti za kulturo in turizem (UFR ESTHUA) pod mentorstvom dekana fakultete dr. Philippa Violierja.

Univerza v Angersu je ena izmed najpomembnejših na področju turizma, saj blesti s 50-letno tradicijo na vseh stopnjah študija. S svojimi fakultetami in raziskovalnimi inštitucijami spada med vidnejše univerze v Franciji in predstavlja kraj/prostor, kjer se združujejo in zadržujejo tudi drugi strokovnjaki iz Evrope in sveta. 

Raziskovalni projekt, ki ga je dr. Markelj tekom študija zasledoval, je analiza različnih načinov valorizacije zaščitenih območij kulturnih krajin z namenom trajnostnega razvoja turizma. Glavni poudarek je bil na iskanju načinov za izgradnjo novega metodološkega pristopa v turističnih študijah z uporabo analize zgodovinskih podatkov oblikovanja kulturne krajine. Na ta način namreč lahko pridobimo nove nabore podatkov, ki povezujejo spremembe v preteklosti z današnjim časom, s čimer dobimo zanesljivo sliko krajinske tvorbe, ki nam omogoča oblikovanje natančnega okvira za proces valorizacije, na katerem lahko izvajamo trajnostne turistične produkte.

Pri raziskovanju mu je v veliki meri pomagal izbrani raziskovalni mentor v Franciji, in sicer dr. Violier, ki je eden najvidnejših raziskovalcev v svetovnem merilu na področju geografije turizma. Pomagal mu je s svojimi izkušnjami in znanjem ter s povezavami z različnimi strokovnjaki, med drugimi z g. Brunom Marmirolijem, direktorjem inštitucije Mission Val de Loire, ki srbi za upravljanje in razvoj UNESCO-vega zaščitenega območja kulturne krajine v dolini reke Loare. Srečal se je tudi s predavateljico in raziskovalko dr. Sylvine Pickel-Chevalier in z g. Pascalom Liévauxom, vodjo oddelka za raziskave in usmerjanje znanstvene politike na francoskem ministrstvu za Kulturo. Pridobljena mnenja in usmeritve je tako dr. Markelj uporabil pri pisanju svoje druge disertacije. Nov pogled na raziskovalno tematiko iz različnih gledišč pa je vsekakor pomembna pridobitev za prihodnje raziskave in raziskovalno delo.

 

V dnevih bivanja v Franciji je obiskal naslednja zaščitena območja: Béhuard, Bouchemaine, Savennières, Saumur, prav tako sem obiskal območje Lac de Maine, Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine in pa poleg mesta Angers tudi mesto Tours in Nantes, kjer je podrobneje preučil primere dobre prakse revitalizacije industrijskega območja nekdanje ladjedelnice in njene transformacije v urbano območje kulturne krajine v centru mesta.

Foto: Miha Markelj, osebni arhiv