Posvet in okrogla miza preventivne akcije "Varno poletje"

Posvet in okrogla miza preventivne akcije “Varno poletje”

V Portorožu se je v sredo, 12. junija 2019, v kongresnem centru Hotela Bernardin, odvijala vsakoletna preventivna akcija Varno poletje, ki jo organizirajo Policijska uprava Koper, Fakulteta za turistične študije Turistica in Hoteli Bernardin d.d. Letos je bil posvet posvečen iskanju rešitev za preprečevanje tatvin in drznih tatvin med turistično sezono, predvsem v bolj obiskanih turističnih krajih.

Posvet je obiskalo okoli 100 turističnih in gostinskih delavcev, predstavnikov javnih ustanov, različnih organizacij in lokalnih skupnosti, ki se vsako leto znova soočajo z vsemi pozitivnimi in negativnimi posledicami življenja v turističnem kraju. Namen posveta in okrogle mize je bil udeležence in širšo javnost seznaniti z dejavniki, ki vplivajo na varnost v turizmu, z vplivom varnega počutja in poiskati možne rešitve, kako obiskovalce nevpadljivo preventivno opozarjati na samozaščitno ravnanje. Cilj posveta je bil tudi poiskati različne možnosti povezovanja in sodelovanja vseh deležnikov, ki skrbijo za varnost in zadovoljstvo turistov v poletni turistični sezoni.

Udeleženci - Foto: PU Koper 
Foto: PU Koper

V prvem delu nas je pozdravil in osvetlil pomen varnosti v hotelu in turistični destinaciji Rajko Rešek, član uprave družbe Hoteli Bernardin. Zatem je udeležence pozdravil župan Občine Piran, Đenio Zadković, ki je izpostavil sodelovanje lokalne skupnosti in policije pri uspešnem preprečevanju tatvin in vlomov v Piranu. Posvet se je nadaljeval s predstavitvami različnih strokovnjakov, ki so prikazali realne izkušnje in raziskave s področja kaznivih dejanja med turistično sezono. Doc. dr. Dejan Paliska iz UP FTŠ Turistice je predstavil raziskavo o tatvinah med turistično sezono, narejeno na podlagi večletnih statističnih podatkov, kriminalist Policijske uprave Koper, Jure Griljc, pa je pojasnil, s kakšnimi kaznivimi dejanji se soočamo na obalnem območju. Policista iz Policijske uprave Ljubljana, Irfan Beganović in Leon Heine, sta predstavila dobro prakso zelo konkretnega sodelovanja med policisti in turističnimi vodniki, kar je dejansko privedlo do velikega upada drznih tatvin v centru Ljubljane. Pri predstavitvi preventivnega delovanja v Ljubljani se jima je pridružila tudi predsednica Društva regionalnih turističnih vodnikov Slovenije, Mateja Kregar Gliha. Na koncu je predstavnica Mestne občine Koper, Jana Tolja, izpostavila izzive, s katerimi se soočajo po prihodu vse večjega števila križark v Koper.

Đenio Zadković - Foto: PU Koper
Đenio Zadković  (Foto: PU Koper)

V drugem delu je okroglo mizo vodil izr. prof. dr. Janez Mekinc, dekan UP FTŠ Turistice, ki je skušal odpreti aktualna vprašanja povezana z nosilno temo. Pri razpravi so sodelovali Mateja Kregar Gliha, predsednica Društva turističnih vodnikov Slovenije, Damjan Sever, inšpektor na Policijski upravi Koper, Jana Tolja, predstavnica Mestne občine Koper, in Ester Morato, vodja redarstva Občine Piran. Sodelujoči so zaključili, da je Slovenija še vedno varna turistična destinacija in da k temu lahko pripomoremo s sodelovanjem in povezovanjem različnih strokovnih institucij, kjer se tudi iščejo najprimernejše rešitve in dobre prakse. Pri tem so se strinjali, da najučinkovitejši pristop še vedno preventivno opozarjanje turistov na samozaščitno ravnanje. Na tem področju je še veliko prostora za izboljšave in uvajanje dodatnih preventivnih ukrepov. Dr. Janez Mekinc je povzel, da je bistvo v turizmu gostoljubnost in turizma ne more biti tam, kjer si ga ljudje ne želijo.

Janez Mekinc - Foto: PU Koper
dr. Janez Mekinc (Foto: PU Koper)