Gostovanje dr. Mihe Lesjaka: Mobilni UP 2018-2021

Gostovanje doc. dr. Mihe Lesjaka na Univerzi v Novem Sadu (marec – junij 2019)

V okviru projekta Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021 se doc. dr. Miha Lesjak trenutno mudi na trimesečni mobilnosti na Univerzi v Novem Sadu (Univerzitet u Novem Sadu, Prirodno-matematički fakultet).

Doc. dr. Lesjak je že v prvem mesecu opravil številna predavanja za študente dodiplomskega in podiplomskega študija Turizma s področja turizma (Management prireditev, Poslovni turizem in Turizem Slovenije). Predaval je v sklopu predmetov: Selektivne oblike turizma, Kongresni turizem, Elektronsko poslovanje v turizmu, Terensko delo ter sodeloval pri ekskurziji za študente 2. letnika dodiplomskega programa, terenskem delu s študenti 4. letnika dodiplomskega programa (v sklopu predmeta Vinski turizem) in 3. letnikom predmeta Kongresni turizem (obisk Master kongresnega centra).

Aktivno pa se vključuje tudi na drugih področjih delovanja fakultete. Tako se je udeležil slovesnosti ob 50. obletnici obstoja PMF-a Novi Sad. Uspešno pa se dogovarja za skupno raziskovalno delo in možnosti prijav na evropske projekte. Dodatno pripravlja znanstvene prispevke za konferenco in znanstvene revije. Opravil je tudi delovne sestanke, vezane na zagotavljanje kvalitete študije na podiplomskem program Kulturni turizem (v fazi akreditacije).

 

Več o skladih EU v Republiki Sloveniji si lahko preberete na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj/Kohezijskega sklada.«

doc. dr. Lesjak na gostovanju na Univerzi v Novem Sadu, april - maj 2019 
Foto: dr. Vanja Pavluković (PMF), dr. Miha Lesjak