COVID-19: Trenutni veljavni ukrepi

V prostorih Univerze na Primorskem je dovoljeno: 

 • praktično delo študentov (laboratorijske vaje, klinične vaje, terenske vaje) in druge oblike pedagoškega dela, ki jih ni mogoče izvesti spletno,
 • delo z mentorjem (raziskovalno delo, usposabljanje v simulacijskem okolju / predavalnici),
 • klinično in praktično usposabljanje v učnih ustanovah, če to omogoča učna ustanova,
 • izvajanje pisnega preverjanja, kjer tega ni mogoče ustrezno nadomestiti z drugimi oblikami preverjanja znanja,
 • bivanje študentov v študentskih domovih,
 • prilagojeno izvajanje rekreacije študentov in zaposlenih,skladno s študijskim koledarjem,
 • prilagojeno izvajanje dogodkov, obštudijske dejavnosti, vseživljenjskega učenja in drugih tovrstnih aktivnosti,
 • delo zaposlenih na delovnih mestih na področju znanosti in spremljajočih delovnih mestih (plačni skupini H in J),
 • raziskovalno delo in priprave na učni proces zaposlenih na delovnih mestih na področju vzgoje in izobraževanja (plačna skupina D). 


Na Univerzi na Primorskem se tudi po 18.5.2020 izvajajo naslednji ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19):

 • kjer je mogoče, se pedagoški proces in preverjanje znanja izvaja prilagojeno, na daljavo (predavanja, seminarji, ustni izpiti in podobne pedagoške aktivnosti),
 • v kolikor učne ustanove, kot so bolnišnice, domovi starejših občanov, šole in podobno, ne omogočajo izvajanja usposabljanja, učenja in oblik poučevanja v skupinah, se te aktivnosti prestavi na kasnejši čas,
 • omejene so vse službene poti v tujino,
 • vse študente in zaposlene pozivamo k dosledni skrbi za higieno rok in kašlja in spoštovanju splošnih higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni,
 • vse študente in zaposlene pozivamo k spremljanju preverjenih in uradnih informacij, predvsem NIJZ in WHO,
 • vse študente in zaposlene pozivamo k preprečevanju diskriminacije in spoštovanju soljudi. 

(Vir: www.upr.si)