UP FTŠ Turistica trenutno deluje v Erasmus+ in CEEPUS shemah mobilnosti. Univerza na Primorskem v okviru medinstitucionalnih krovnih sporazumov sodeluje tudi z univerzami izven EU, kot na primer San Diego State University (ZDA), Ball State University (ZDA), Indiana (ZDA), SUIBE (Kitajska), JAIST (Japonska); University of Queensland (Avstralija) in druge (več na spletni strani Univerze na Primorskem).

Izmenjave študentom omogočajo rast na osebnem razvoju, dragocene življenjske izkušnje, spoznavanje novih kultur in sprejemanje novih izzivov, ki jih nedvomno lahko unovčijo pri iskanju zaposlitve po končanem študiju. Poleg vse večjega števila naših študentov, ki se odpravijo na izmenjavo, je v porastu tudi število tujih študentov, ki se odločijo, da bodo del študija opravili na naši fakulteti.