Raziskave

Raziskovalna področja

CSR model HRM v turizmu/gostinstvu
Management raznolikosti v turizmu/gostinstvu
Management stresa
Validacija in verifikacija vseživljenjskega učenja v turizmu/gostinstvu
Dejavniki zaposljivosti študentov/diplomantov turizma
Pomen mentoriranja študentov in novozaposlenih v turizmu
Zadovoljstvo študentov in delodajalcev v turizmu s strokovno prakso

Raziskovalna dela

ROK, Marija, MULEJ, Matjaž. CSR-based model for HRM in tourism and hospitality. Kybernetes : the international journal of systems & cybernetics, 2014.

ROK, Marija. Undergraduates’ experience and perceptions of tourism and hospitality work environments. Academic journal of interdisciplinary studies, 2013.

ROK, Marija. Labour market skill deficiencies in the tourism and hospitality industry = Primanjkljaj na trgu delovne sile za potrebe turizma in gostinstva. Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja, 2012.

ROK, Marija, LEBE, Sonja Sibila. Enhancing graduate employability. Academica turistica : tourism & innovation journal, 2016.

ROK, Marija. Poti v zaposljivost. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015.
ROK, Marija. Stress and stress management in a higher education tourism institution. Tourism and hospitality management, 2011.

ROK, Marija. Validacija in verifikacija vseživljenjskega učenja : večje kompetence za večjo zaposljivost delojemalcev. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2014.

LEBE, Sonja Sibila, ROK, Marija. Od poučnosti do ustvarjalnega uživanja : kaj nam pove zgodovina razvoja kulturnega turizma. Studia universitatis hereditati, ISSN 2350-5443, 2015