Poučevanje

Strokovna praksa
Trg dela v turizmu in gostinstvu
Kompetence zaposljivosti študentov/diplomantov
Pomen vseživljenskega učenja za konkurenčnost na trgu dela
Mednarodna mobilnost študentov
Rekrutiranje kadrov v turizmu in gostinstvu