Maja Trošt

Maja Trošt je asistentka na Fakulteti za turistične študije – Turistica in doktorska študentka na Fakulteti za management v Kopru. Prvo in drugo stopnjo študija je zaključila na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pred zaposlitvijo na Fakulteti za turistične študije – Turistica, je bila zaposlena kot mlada raziskovalka na Fakulteti za management ter kot svetovalka na Ministrstvu za finance. Raziskovalno se ukvarja z različnimi področji kot so izvozno-uvozna usmerjenost gospodarstva, gospodarska rast in plače ter z večdimenzionalnostjo revščine.