Poučevanje

Univerzitetni predmeti

Paradigme turizma 
Analiza in kvalitativne metode 
Kultura in kulturni turizem
Umetnost in turizem
Antropologija turizma

Magistrski predmeti

Družbene in individualne dimenzije turizma
Sociologija mobilnih kultur

Doktorski predmeti

Družboslovno-humanistični vidiki v turizmu
Turizem in potovalne kulture Azije
Literarni in filmski turizem
Kultura hrane in kulinarični turizem