Projekti

Projekti:

Razvojni načrt in usmeritev slovenskega turizma 2007-2011 v letih 2007 in 2008 : evalvacija uresničevanja in preverjanje ustreznosti zastavljenih nalog v strateškem dokumentu.
Analiza uspešnosti poslovanja 2004-2009 v turizmu in gostinstvu in primerjava s povprečjem gospodarstva.
Usposabljanje mentorjev oziroma kandidatov za mentorje za izvajanje študijskih praks.
Vloga za akreditacijo študijskega programa 3. stopnje : inovativni turizem.
Strategija razvoja UP Fakultete za turistične študije Turistice 2015 – 2020.
Strategija razvoja trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020.
Crossbench projekt : orodje za povečanje konkurenčnosti v slovenskem in hrvaškem hotelirstvu.
The impact of financial crisis on the tourism industry : an exploratory study from Slovenia.
Kakovost v turizmu
I-blue project (jahting turizem)