Inavguracijsko predavanje prof. dr. Tadeje Jere Jakulin

Spoštovani,

vljudno Vas vabimo na inavguracijsko predavanje

prof. dr. Tadeje Jere Jakulin

z naslovom:
»Sistemski pristop in kontekstno odvisno modeliranje kompleksnih sistemov«,

ki bo v sredo, 19. junija 2019, ob 16.00 uri,
v sejni sobi palače Armerija Univerze na Primorskem na Titovem trgu 4 v Kopru.


Svoj prihod, prosim, sporočite na e-naslov: astrid.berzanfelda@upr.si ali prek telefonske številke 05/611-7637. Predstavitev prof. dr. Tadeje Jere Jakulin

Dr. Tadeja Jere Jakulin je redna profesorica na področju Poslovno - organizacijskih znanosti v turizmu. Zaposlena je na Fakulteti za turistične študije – Turistici Univerze na Primorskem (UP FTŠ Turistici. Doktorirala je na Univerzi v Mariboru s področja sistemov, modeliranja in simulacije v okolju turizma. Pedagoško in raziskovalno deluje na področju sistemov in turizma. Raziskuje in poučuje polja mehkih sistemov (organizacijskih mrež ter družbenih in kulturnih sistemov v turizmu) ter zavesti kot evolucijskega sistema. Raziskovalno in pedagoško delo ji je prineslo mednarodna (CASYS’09) in slovenska priznanja (Slovenska znanstvena fundacija – Prometej zahvalno listino za odličnost v komuniciranju znanosti, Univerza na Primorskem – pedagoška odličnost 2010). Med leti 2008 in 2012 je opravljala funkciji prodekanje UP FTŠ Turistice, nato pa prorektorice za mednarodno sodelovanje Univerze na Primorskem. Predavala je na švedskih univerzah (Kalmar in Stockholm, 1997 – 2011), na Hrvaškem (ZSM in VERN, 2003 – 2015), v Srbiji (Singidunum, 2012 – 2017), imenovana je za gostujočo profesorico na hrvaški Univerzi Rijeka. Je članica Katedre za kulturni turizem in kulturno dediščino UP FTŠ Turistice, pridružene UNESCO-vi univerzitetni katedri za Kulturo, turizem in razvoj (Sorbona, Pariz), redna članica panela turističnih strokovnjakov Svetovne turistične organizacije (UNWTO). Je članica mednarodne akademije znanosti umetnosti in tehnike in častna doktorica IIAS (Mednarodnega inštituta za napredne študije na področju sistemskih raziskav in kibernetike) ter Colour Mirrors (mreže barvnih praktikov in učiteljev).

 

Povzetek predavanja: »Sistemski pristop in kontekstno odvisno modeliranje kompleksnih sistemov«

Predavanje predstavlja razvoj sistemske teorije in sistemskega mišljenja ter uporabo metodologije sistemskega pristopa, ki je bila najprej razvita za reševanje najzahtevnejših problemov odločanja v proizvodnih procesih industrije 20. stoletja,  kasneje pa razširjena na ostala področja življenja. Prikazujemo splošne metodološke probleme kvalitativnega modeliranja kompleksnih sistemov v okviru sistemske dinamike,  ki so v odvisnosti od organizacijskega problema in izkušenj njihovih udeležencev. Predstavljena je kompleksnost sistema ter njeni simptomi.  Kot kompleksni sistem je predstavljen turistični sistem z odprtostjo svojih meja v odnosu z okoljem in medsebojno odvisnostjo svojih podsistemov (deležnikov, elementov). Preko  metode vzročno posledičnega modeliranja predstavimo način, kako iz verbalnega opisa problema preiti na vzročno posledični diagram, ki ni nič drugega kot obogateni diagram usmerjenega grafa, s pomočjo katerega lahko kategorično razpravljamo o problemu. To je tako imenovani  kvalitativni model. Sledi mu simulacijski model v okviru sistemske dinamike,  kjer je to iz konteksta smiselno. Tako predstavimo dva kvalitativna modela, in sicer: diagram vpliva modela globalnega turizma in poenostavljen vzročno - posledični diagram celovite politike razvoja turizma z vidika programa turističnega trga. Kvalitativnemu modeliranju sledi kvantitativno modeliranje v okviru sistemske dinamike, ki ga predstavimo s Forresterjevim modelom.