COVID-19 INFO

Aktualne informacije

Od 6. 9. 2021 na Univerzi na Primorskem veljajo naslednji ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19:

IZVAJANJE DEJAVNOSTI UNIVERZE

V prostorih Univerze na Primorskem je dovoljeno opravljanje vseh dejavnosti univerze ob upoštevanju Navodil Univerze na Primorskem za izvajanje dela v prostorih univerze v času veljavnih ukrepov proti širjenju bolezni COVID-19. 

Pri tem vsi zaposleni, študenti in obiskovalci, ki vstopajo v prostore univerze izpolnjujejo PCT pogoj: 

  • PREBOLELOST – v obdobju 10-240 dni od začetka simptomov bolezni oziroma od pozitivnega rezultata testa PCR, 
  • CEPLJENOST – izvedeno polno cepljenje in pretečenega dovolj časa po cepljenju, 
  • TESTIRANJE – negativni test HAG ali negativni PCR test, ki ni starejši od števila dni, določenega z veljavnimi predpisi. Kot pogoj šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje.

Članice zagotavljajo študij študentom posameznih študijskih programov pod enakimi pogoji in skladno z načelom enakih možnosti za vse študente. 

DELO IN ŠTUDIJ OD DOMA

Zaposleni opravljajo delo na običajnem mestu.

Študenti in zaposleni z zdravstvenimi omejitvami študirajo ali delajo na daljavo.

Delo in študij od doma sta omogočena tudi vsem, ki so v karanteni ali samoizolaciji.

ORGANIZACIJA JAVNIH DOGODKOV

Pri organizaciji javnih dogodkov, obštudijske dejavnosti, vseživljenjskega učenja in drugih tovrstnih aktivnosti je potrebno spoštovati vsa veljavna navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

REKREACIJA

Rekreacija študentov in zaposlenih je dovoljena skladno z odloki Vlade Republike Slovenije, ki urejajo šport in rekreacijo v času ukrepov proti širjenju bolezni COVID-19.

SLUŽBENE POTI IN MOBILNOSTI

Službene poti v tujino in odhodne mednarodne mobilnosti študentov in zaposlenih, ki trajajo dlje kot mesec dni so dovoljene brez omejitev. Krajše službene poti in mobilnosti študentov in zaposlenih so dovoljene v primeru, da na poti in ob povratku ni potrebno preživljanje karantene. V primeru, da je predvidena karantena, so mobilnosti še vedno dovoljene, a jih mora predhodno odobriti rektorica ali dekan oziroma direktor članice. Dohodne mobilnosti so dovoljene ob upoštevanju Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajetve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in sprememb.

NAVODILA

Rektorat pripravi navodila za izvajanje dela, pedagoškega procesa in preverjanja znanj, članice pa natančneje opredelijo protokole glede na specifike prostorov v katerih izvajajo posamezne dejavnosti. Z navodili se seznani vse študente in zaposlene pred pričetkom izvajanja dela v prostorih univerze. Pri tem je potrebno upoštevati vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi z boleznijo COVID-19.

Študentski domovi in Univerzitetna knjižnica pripravijo svoja navodila za delo.

POZIVI

Vse študente in zaposlene pozivamo k dosledni skrbi za higieno rok in kašlja in spoštovanju splošnih higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni,

Vse študente in zaposlene pozivamo k spremljanju preverjenih in uradnih informacij, predvsem NIJZ in WHO.

Vse študente in zaposlene pozivamo k preprečevanju diskriminacije in spoštovanju soljudi.NOŠENJE MASK

Trenutne zahteve za nošenje mask oziroma druge ustrezne zaščite v prostorih Univerze na Primorskem: 

OBVEZNO PRIPOROČENO NI POTREBNO
predavanja - izvajalec  X
predavanja - izvajalec za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala X
predavanja - študenti X
klinične vaje, laboratorijske vaje, seminarji, druge vaje - izvajalec X
klinične vaje, laboratorijske vaje, seminarji, druge vaje - izvajalec  za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala X
klinične vaje, laboratorijske vaje, seminarji, druge vaje - študenti X
športne aktivnosti - izvajalec X
športne aktivnosti - študenti X
terenske vaje - izvajalec X
terenske vaje - študenti X
delo na lastnem delovišču - zagotovljena razdalja X
premikanje po skupnih prostorih X
zadrževanje na prostem - zagotovoljena razdalja X
zadrževanje na prostem - ni zagotovljena razdalja X
zadrževanje v skupnih prostorih X
sestanki - zagotovljena razdalja X
sestanki - ni zagotovljena razdalja X
prireditve - govorec X
prireditve - publika X

(Za aktivnosti, ki se ne izvajajo v prostorih univerze, ni navedbe o obveznosti nošenja mask)

Ne glede na specifično situacijo je maska ali druga ustrezna zaščita, vedno obvezna, ko ni mogoče zagotoviti minimalne medosebne razdalje (1,5 metra znotraj, oziroma 2 metra zunaj). 

sed vestibulum tortor felis arcu eros iaculis