COVID-19 INFO

Aktualne novice

Od 24. 10. 2020 na Univerzi na Primorskem veljajo naslednji ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19:

(1) Dostop do stavb Univerze na Primorskem se omeji, stavbe se praviloma zaklene. Zaposleni in študenti, kjer je to izjemoma dogovorjeno, lahko v prostore univerze dostopajo po potrebi in glede na tehnične specifike stavb, skladno z navodili vodstva posamezne članice. Pri tem je potrebno še vedno zagotavljati varne zasilne izhode vsem osebam, ki se zadržujejo v stavbah.

(2) Pedagoški proces se izvaja prilagojeno:

  • kjer je to mogoče se pedagoški proces izvaja na daljavo;
  • v kolikor pedagoškega procesa ni mogoče izvesti učinkovito na daljavo, se opravljanje teh aktivnosti prestavi na kasnejši čas;
  • v kolikor učne ustanove, kot so bolnišnice, domovi starejših občanov, šole in podobno, ne omogočajo izvajanja usposabljanja, učenja in oblik poučevanja v skupinah, se te aktivnosti prestavi na kasnejši čas,
  • študenti praviloma nimajo vstopa v prostore univerze – izjemoma se lahko vstop dovoli študentki ali študentu, ki zaradi težjih osebnih okoliščin ne more spremljati poučevanja na daljavo, o čemer presoja vodstvo članice za vsakega študenta posebej,
  • zaposleni na delovnih mestih na področju vzgoje in izobraževanja (plačna skupina D), lahko v prostorih univerze poučuje v praznih predavalnicah in preko spleta prenašajo učni proces v živo, v kolikor je to potrebno zaradi zagotavljanja kakovosti izobraževanja in dostopa do opreme.

(3) Stiki v živo s študenti, kandidati in drugimi uporabniki v prostorih univerze niso dovoljeni.

(4) Vodstvo rektorata in članic zagotovi, da se nujni procesi nemoteno odvijajo vnaprej:

  • čiščenje in vzdrževanje prostorov univerze,
  • sprejem in oddaja pošte,
  • obračun in izplačilo plač,
  • IKT podpora zaposlenim,
  • in morebitni drugi nujni procesi.

(5) Vodstvo rektorata in članic zagotovi, da so podpisniki na voljo za podpisovanje tudi vnaprej.

(6) Vsi zaposleni, razen izjem v nadaljevanju, delajo od doma.

(7) Vodstvo rektorata in članic določi osebe, ki svojega dela ne morejo opravljati od doma in še naprej delajo v prostorih univerze. To so predvsem tisti, ki opravljajo nujne procese (čiščenje in vzdrževanje, sprejem in oddaja pošte, IKT podpora zaposlenim, drugi, glede na naravo dela in druge morebitne procese). Tem osebam se ne vroči odredbe za delo na domu.

(8) V vsakem primeru je potrebno zagotoviti, da se v vsakem prostoru univerze nahaja največ ena oseba istočasno. Omejitev ne velja za Študentske domove, ki omejitve določijo sami.

(9) Zaposlenim, ki zaradi narave dela ali osebnih okoliščin ne morejo dela opravljati od doma in zaradi nevarnosti ne morejo opravljati dela v prostorih univerze, se najprej odredi 5 dnevni izredni dopust, če ga imajo še na voljo, nato pa nezmožnost opravljanja dela zaradi višje sile.

(10) Vodstvo rektorata in članic organizira delo tako, da se študijski, raziskovalni in administrativni procesi čimbolj nemoteno odvijajo tudi vnaprej, ne glede na veljavne ukrepe.

(11) Omeji se bivanje v študentskih domovih skladno z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in visokošolskih zavodih z dne 23.10.2020.

(12) Vodena rekreacija študentov in zaposlenih se ne izvaja »v živo«.

(13) Na kasnejši čas so prestavljeni vsi dogodki, obštudijska dejavnost, vseživljenjsko učenje in druge kontaktne aktivnosti, ki jih ni mogoče izvesti na daljavo.

(14) Službene poti v tujino in odhodne mednarodne mobilnosti študentov in zaposlenih, ki trajajo dlje kot mesec dni so dovoljene brez omejitev. Krajše službene poti in mobilnosti študentov in zaposlenih so dovoljene v primeru, da na poti in ob povratku ni potrebno preživljanje karantene. Dohodne mobilnosti so dovoljene ob upoštevanju Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije.

(15) Vse študente in zaposlene pozivamo k dosledni skrbi za higieno rok in kašlja.

(16) Vse študente in zaposlene pozivamo k spremljanju preverjenih in uradnih informacij, predvsem NIJZ in WHO.

(17) Vse študente in zaposlene pozivamo k preprečevanju diskriminacije in spoštovanju soljudi.


NAVODILA ZA IZVAJANJE DELA V PROSTORIH UNIVERZE


NOŠENJE MASK

Trenutne zahteve za nošenje mask oziroma druge ustrezne zaščite v prostorih Univerze na Primorskem: 

OBVEZNO PRIPOROČENO NI POTREBNO
predavanja - izvajalec 
predavanja - izvajalec za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala
predavanja - študenti
klinične vaje, laboratorijske vaje, seminarji, druge vaje - izvajalec
klinične vaje, laboratorijske vaje, seminarji, druge vaje - izvajalec  za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala
klinične vaje, laboratorijske vaje, seminarji, druge vaje - študenti
športne aktivnosti - izvajalec
športne aktivnosti - študenti
terenske vaje - izvajalec
terenske vaje - študenti
delo na lastnem delovišču - zagotovljena razdalja X
premikanje po skupnih prostorih X
zadrževanje na prostem - zagotovoljena razdalja X
zadrževanje na prostem - ni zagotovljena razdalja X
zadrževanje v skupnih prostorih X
sestanki - zagotovljena razdalja
sestanki - ni zagotovljena razdalja
prireditve - govorec
prireditve - publika

(Za aktivnosti, ki se ne izvajajo v prostorih univerze, ni navedbe o obveznosti nošenja mask)

Ne glede na specifično situacijo je maska ali druga ustrezna zaščita, vedno obvezna, ko ni mogoče zagotoviti minimalne medosebne razdalje (1,5 metra znotraj, oziroma 2 metra zunaj). 

Namesto mask lahko zaposleni in študenti uprabijo skladno z vladnim odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 tudi drugo ustrezno zaščito ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta).

sed vestibulum tortor felis arcu eros iaculis