Razstava: Unescova snovna dediščina na Slovenskem

KulTuristica – omizja, posveti, razstave o izzivih in priložnostih kulturnega turizma

Vabilo na odprtje

Galerija AvanTuristica

 

V tednu Univerze na Primorskem Katedra za kulturni turizem UP FTŠ Turistica

vabi na odprtje fotografske razstave

UNESCO SNOVNA DEDIŠČINA NA SLOVENSKEM –

Fotografski utrinki s terenskega raziskovalnega dela

 

v torek, 18. marca 2019 ob 12. uri

v Galeriji AvanTuristica na UP FTŠ Turistici, Obala 11a, 6320 Portorož.

Avtorji fotografij: dr. Aleš Gačnik, mag. Šarolta Godnič Vičič, dr. Simon Kerma, mag. Zorana Medarić

V letu 2018 so člani Katedre za kulturni turizem izpeljali terenske oglede in srečanja z glavnimi akterji, povezanimi z UNESCO enotami svetovne snovne dediščine v Sloveniji: Škocjanske jame, kolišča na Ljubljanskem barju, dediščina živega srebra Idrija, gozdna rezervata starodavnih in prvinskih bukovih gozdov Pragozd Krokar in Snežnik-Ždrocle.

Namen sondažne terenske raziskave je bil primerjati vključenost UNESCO lokacij v turistično ponudbo Slovenije z različnih zornih kotov; interpretacije, komunikacije, konstrukcije imaginarija in drugih relevantnih vidikov.

Fotografska razstava: Unescova snovna dediščina na Slovenskem

V Galeriji AvanTuristici si lahko ogledate fotografsko razstavo z utrinki s terenskega raziskovalnega dela Katedre za kulturni turizem: Unescova snovna dediščina na Slovenskem.

Razstavo smo odprli v torek, 19. 3. 2019, in bo na voljo za ogled vse do septembra 2019. 

Lepo vabljeni!