Ponovni razpis volitev v Študentski svet UP FTŠ v študijskem letu 2020/2021

Sklep rektorice o prestavitvi izvedbe volitev v Študentski svet

Objavljen je ponovni razpis volitev v ŠS UP FTŠ Turistice v študijskem letu 2020/2021

Oddaja kandidature

PO POŠTI: s priporočeno pošto v zaprti ovojnici, naslovljeno na "Študentski svet UP FTŠ Turistice - Volilna komisija, Obala 11 a, 6320 PORTOROŽ". Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi »Kandidatura za ŠS UP FTŠ Turistice – NE ODPIRAJ!«

ELEKTRONSKA ODDAJA: Izpolnjeno in lastnoročno podpisano ter skenirano kandidaturo z vsemi prilogami lahko študent odda tudi preko elektronske pošte na vk.ss.up.fts@upr.si z zadevo »Kandidatura za ŠS UP FTŠ Turistice – NE ODPIRAJ!«.

Rok za oddajo kandidature

Kandidati lahko oddajo kandidaturo od 12. marca 2021 do vključno 19. marca 2021.

Izvedba volitev

Volitve bodo potekale v sredo, 31. mareca 2021 od 9.00 do 17.00 ure.

Volitve se izvedejo ali v živo ali v elektronski obliki. Končna odločitev bo znana v ponedeljek, 15. marca 2021. Vsi študenti bodo o tem obveščeni prek maila ter z obvestilom objavljenim na spletni strani Študentskega sveta UP ter spletni strani UP FTŠ.

Razpis volitev v ŠS UP FTŠ - 1. ponovitev

Obvestila in zapisniki voliline komisije

Sklepi

 
 
Objavljen je razpis volitev v Študentski svet UP FTŠ 2020/2021

NAČIN ODDAJE KANDIDATURE:

  • PO POŠTI: s priporočeno pošto v zaprti ovojnici, naslovljeno na "Študentski svet UP FTŠ Turistice - Volilna komisija, Obala 11 a, 6320 PORTOROŽ". Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi »Kandidatura za ŠS UP FTŠ Turistice – NE ODPIRAJ!«
  • ELEKTRONSKA ODDAJA: Izpolnjeno in lastnoročno podpisano ter skenirano kandidaturo z vsemi prilogami lahko študent odda tudi preko elektronske pošte na vk.ss.up.fts@upr.si z zadevo »Kandidatura za ŠS UP FTŠ Turistice – NE ODPIRAJ!«.
     

ROK ZA ODDAJO KANDIDATURE: Kandidati lahko oddajo kandidaturo od 25. februarja 2021 do vključno 5. marca 2021.

DATUM VOLITEV: sreda, 31. marec 2021.

KRAJ VOLITEV: Volitve se izvedejo ali v živo ali v elektronski obliki. Končna odločitev bo znana v ponedeljek, 15. marca 2021. Vsi študenti bodo o tem obveščeni prek maila ter z obvestilom objavljenim na spletni strani Študentskega sveta UP ter spletni strani UP FTŠ.

ČAS ODPRTJA/ZAPRTJA VOLIŠČA: Volitve bodo potekale od 9.00 do 17.00.