Pridobili tri nove raziskovalne projekte v okviru CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«

Pridobili tri nove raziskovalne projekte v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri«

Univerza na Primorskem je na javnem razpisu ARRS za izbiro raziskovalnih projektov v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« pridobila tri nove raziskovalne projekte.

 

Nosilni partner prvega projekta z naslovom »Možnosti nadaljnjega razvoja vinskega in gastronomskega turizma na kmetijah« VINGATUR bo UP FTŠ Turistica, pri izvedbi pa bodo sodelovali tudi raziskovalci iz UP FAMNIT. Projekt, v vrednosti 150.000 EUR bo povezoval tri univerze (poleg UP še UL in UM) in predvideva analizo tržnega potenciala vinskega in gastronomskega turizma na turističnih kmetijah, identifikacijo potreb nosilcev kmetijskih dejavnosti za učinkovitejši prodor na turistični trg ter identifikacijo dobrih praks na področju vinskega in gastronomskega turizma v Sloveniji in izbranih evropskih državah. Na tej podlagi bo pripravljen predlog ukrepov za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS za skladnejši razvoj podeželja, usmerjenega v vinski in gastronomski turizem in izobraževanje, usposabljanje in širjenje rezultatov projekta.

Pri projektu »Vpliv zveri na parkljarje: določitev vrstno specifične stopnje plenjenja in pomena za upravljanje prostoživečih velikih sesalcev v Sloveniji« UP FAMNIT nastopa v vlogi sodelujočega partnerja (vodja bo prof. dr. Elena Bužan), nosilec pa je UL Biotehniška fakulteta. Pri projektu s področja biotehnologije »Obvladovanje okužb z bakterijo S. Infantis v rejah piščancev brojlerjev«, katerega nosilec je ter UL Veterinarska fakulteta, pa bo na strani UP FVZ vodila prof. dr. Darja Barlič Maganja.