Posodobljena navodila za delovanje knjižnice

Knjižnica se odpre v celoti, z vsemi servisi, ob upoštevanju epidemioloških navodil NIJZ za poslovanje v zaprtih prostorih in ob upoštevanju posebnosti izvajanja dejavnosti v posameznih knjižnicah UP.

Splošni ukrepi, ki jih naj izvajajo vsi bibliotekarji in knjižnični uporabniki:
1) vsaka knjižnica na UP določi maksimalno število uporabnikov, ki so lahko hkrati prisotni v knjižničnih prostorih, in to število objavi na vidnem mestu ob vstopu v knjižnico (število prisotnih ne sme biti preseženo);
2) vstop v knjižnico ima le zdrava oseba, ki nima znakov okužbe dihal;
3) za vstop v knjižnico velja enako pravilo, kot se uporablja na celotni UP: PCT (prebolel, cepljen ali testiran);
4) higiena rok, kihanja in kašlja;
5) nošnja mask v vseh knjižničnih prostorih brez izjeme;
6) upoštevanje predpisane medosebne razdalje (1,5 m);
7) razkuževanje rok;
8) redno zračenje prostorov;
9) drugi splošni ukrepi po priporočilu NIJZ.

Seveda pa še vedno lahko naročite gradivo prek sistema Moja knjižnica (najmanj 3 dni prej) ali prek e-pošte / telefona.