Lastovke UP 2020: Pandemija učenja na daljavo

pulvinar fusce condimentum gravida fermentum blandit tristique

5. junij 2020, s pričetkom ob 9.00 uri

v videokonferenčnem sistemu ZOOM

 

Vabimo vas k sodelovanju na 3. konferenci Lastovke UP: Pandemija učenja na daljavo, ki je namenjena izmenjavi izkušenj in predstavitvi dobrih praks pri uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) pri izvedbi pedagoškega procesa v obdobju pandemije covid-19 ter prvim znanstvenim refleksijam hitrega prilagajanja pedagoškega procesa razmeram, v katerih bi poučevanje brez IKT bilo zelo okrnjeno. Vse, ki ste pripravljeni deliti svoje izkušnje, razmišljanja ali bolj poglobljeni analitični vpogled v dogajanje, povezano z naglim prehodom na različne oblike poučevanja in učenja na daljavo zaradi zaprtja univerz in šol, vabimo, da pripravite 10–15 minutni prispevek, ki ga boste predstavili drugim udeležencem konference.

Najavo vašega prispevka (naslov in kratek povzetek prispevka v obsegu do 150 besed) pričakujemo najkasneje do 25. 5. 2020.

Konference se lahko udeležite tudi brez prispevka. Predviden je tudi čas za razpravo in izmenjavo mnenj o predstavljenih temah.

Računamo na vaše dejavno sodelovanje, s prispevkom ali v razpravah o prispevkih.

Pomembni dnevi:

• Prijava aktivne udeležbe: 25. 5. 2020 (https://forms.gle/did3qHqbDqY5WN3D6)

• Objava programa konference: 1. 6. 2020

• Prijava udeležbe brez prispevka: 4. 6. 2020 (https://forms.gle/did3qHqbDqY5WN3D6)

• Izvedba konference: 5. 6. 2020

Konferenca bo potekala preko videokonferenčnega sistema Zoom. Prijavljeni udeleženci boste pred konferenco na svoj e-poštni

naslov prejeli ID konference in geslo za vstop.

 

Okvirni program konference:

• 9.00–9.10 Pozdravni nagovor

• 9.10–9.30 Predstavitev glavnih dejavnosti projekta InoTeZ v zadnjem letu

• 9.30–10.15 Predstavitev prispevkov

• 10.15–10.30 Spletna kava

• 10.30–11.30 Predstavitev prispevkov

• 11.30–12.15 Spletna kava

• 12.15–13.15 Predstavitev prispevkov

• 13.15–13.30 Spletna kava

• 13.30–14.30 Okrogla miza/Predstavitev prispevkov

 

Programski odbor:

• dr. Viktorija Florjančič, predsednica programskega odbora, UP Fakulteta za management

• mag. Šarolta Godnič Vičič, UP Fakulteta za turistične študije – Turistica

• dr. Stanko Pelc, UP Pedagoška fakulteta in Fakulteta za humanistične študije

 

Organizacijski odbor:

• dr. Viktorija Florjančič – vodja organizacijskega odbora, UP Fakulteta za management

• mag. Šarolta Godnič Vičič, UP Fakulteta za turistične študije – Turistica

• dr. Stanko Pelc, UP Pedagoška fakulteta in Fakulteta za humanistične študije

 

Dodatne informacije: lastovkeup@upr.si.

Izvedba konference je aktivnost projekta InoTeZ, ki se financira iz sredstev ESS in sredstev MIZŠ, zato je sodelovanje in udeležba na konferenci brezplačna.

 

  

 

Več na: http://inotez.upr.si/