E-delavnica: Učinkovito upravljanje s časom

E-delavnica: UČINKOVITO UPRAVLJANJE S ČASOM


KDAJ? 18.6.2020, od 16.30 do 19.30 ure
KJE?  preko aplikacije ZOOM


Vsi mi imamo na voljo 24 ur časa dnevno. Vsak dan. Vse dni v letu. Naša odločitev je, kako čas izrabimo. Upravljanje s časom je navada, ki ne pride sama od sebe. Dobro je, da se je naučimo. Zakaj? Da bomo delali prave stvari. In se ne utapljali v gašenju požarov. Delavnica je namenjena študentom, ki želijo preizkusiti nove tehnike za uspešno načrtovanje svojega časa. S praktičnimi vajami bodo spoznali, kako lahko že z manjšimi spremembami v načinu načrtovanja svojih obveznosti dosežejo večjo produktivnost.


OBSEG: delavnica in samostojno delo študenta (3 pisne naloge)


VSEBINA
- Postavljanje ciljev
- Analiza lastne izrabe časa
- Načrtovanje urnika: V zadnjem delu delavnice bodo študenti z opredeljenimi cilji, matriko prioritet, novo pridobljenim znanjem o motilcih časa in razlogih za odlašanje, pripravili akcijski načrt za naslednji teden in mesec. 
- V nadaljevanju bo študent pripravil še dva izdelka (Priprava na izpit in Moč navade)


Pridobljene kompetence:
- poznavanje povezanost postavljanja ciljev in načrtovanja časa, 
- uporaba Eisenhowerjeve matrike prioritet,
- prepoznavanje najpogostejših motilcev časa in razlogov za odlašanje in
- poznavanje načela učinkovite organizacije in izrabe časa.

Datum oddaje naloge- Tedenski in mesečni akcijski načrt: 26.6.2020
Datum oddaje naloge- Priprava in učenje za izpit: 3.7.2020
Datum oddaje naloge- Moč navade: 14.7.2020
Naloge bodo študenti oddali na e-naslov kariernicenter@upr.si, s pripisom: za delavnico "Učinkovito upravljanje s časom".


Z aktivno udeležbo na e-delavnici in oddanimi nalogami s pozitivno oceno pridobi študent Turistice 3 ECTS za Strokovno prakso.


Povezava na prijave je: tukaj.

ligula tellus libero ad ullamcorper