Žana Čivre

Žana Čivre je docentka na Fakulteti za turistične študije – Turistica Univerza na Primorskem. Doktorirala je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani na Katedri za trženje.  V času doktorskega študija se je udeležila krajšega študijskega obiska na San Diego State University v Kaliforniji.

Sodeluje pri predmetih s področja trženja ter managementa. Raziskovalno se največ ukvarja s področjem vedenja potrošnikov v turizmu s poudarkom na psihologiji potrošnikov. Na to temo je gostovala tudi na University of Iceland v Reykjaviku, Rey Juan Carlos University v Madridu, Edutus College v Budimpešti ter kalifornijski San Diego State University, ZDA. Je članica Društva za marketing Slovenije in mednarodnega združenja Beta Gamma Sigma.

.