National Projects

Programme: ARRS – bilaterala med Slovenijo in Bosno in Hercegovino
Project title: Gastronomic experience – meaning of the physical environment factor perception while valuing the quality of the food in Balkan cuisine
Nosilec na UP FTŠ – Turistici: dr. Marko Kukanja
Raziskovalna skupina na UP FTŠ Turistica: dr. Maja Trošt
Trajanje: 2019 – 2020
Aktivnosti/rezultati projekta: en obisk slovenskih raziskovalcev v Bosno in Hercegovino in en obisk srbskih raziskovalec v Slovenijo na temo Gastronomsko doživetje – pomen percepcije dejavnikov fizičnega okolja pri vrednotenju kakovosti avtentičnih jedi balkanske gastronomije

Programme: ARRS – bilaterala med Slovenijo in Republiko Srbijo
Project title: Challenges and approaches for tackling the seasonality issues in mountain tourism destinations
Nosilec na UP FTŠ – Turistici: dr. Miha Lesjak
Raziskovalna skupina na UP FTŠ Turistica: dr. Emil Juvan
Trajanje: 2018 – 2019
Aktivnosti/rezultati projekta: en obisk slovenskih raziskovalcev v republiko Srbijo in en obisk srbskih raziskovalec v Slovenijo na temo Izzivov in pristopov k desezonalizaciji gorskih turističnih centrov.

Project title: Identification of employee's competencies, necessary for a long-term competitiveness of Slovenian tourism and creation of proposals for an update of educational programmes
Financer: Javna agencija za raziskovalne dejavnost v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017 in Ministrstvo za gospodarski razvoj
Vodilni partner: UP FTŠ Turistica
Partnerji na projektu: UM, Fakulteta za turizem
Holder of activity at UP FTŠ Turistica: dr. Janez Mekinc
Research group: dr. Marijana Sikošek and Katarina Mušič
Duration: 1.4.2018 31.3.2020
Aktivnosti/rezultati projekta: Namen predlagane raziskave je s pomočjo turističnega gospodarstva identificirati kompetence, ki jih delavci v turizmu potrebujejo, pri čemer se bomo osredotočili na dinamiko sprememb in identificirali tudi, katere kompetence bodo v prihodnosti pridobivale na pomenu in bodo osnova za uspešen in konkurenčen slovenski turizem v skladu s sodobnimi trendi. Sočasno bomo opravili analizo stanja na celotni izobraževalni vertikali za poklice v slovenskem turizmu, s čimer bomo lahko opravili analizo vrzeli med dejanskim stanjem in pričakovanim/želenim stanjem, kar bo osnova za pripravo priporočil za spremembe v izobraževalnem sistemu vzdolž celotne vertikale.

Program: ARRS – bilaterala med Slovenijo in Republiko Srbijo
Project title: Challenges and approaches for deseasonalisation of mountain resorts
Holder of activity at UP FTŠ Turistica: dr. Miha Lesjak
Research group at UP FTŠ Turistica: dr. Emil Juva
Duration: 2018 – 2019
Aktivnosti/rezultati projekta: en obisk slovenskih raziskovalcev v republiko Srbijo in en obisk srbskih raziskovalec v Slovenijo na temo Izzivov in pristopov k desezonalizaciji gorskih turističnih centrov

Project title:  Identification, classification and potential development of social tourism products in Slovenia, oriented towards senior programmes
Funder: Slovenian Research Agency in the frame of the Target-oriented  Research Programme  “CRP 2015” in 2015
Lead partner: UP FTŠ Turistica
Project partners: Science and Research Centre (UP ZRS), Faculty of Design
Holder of activity at UP FTŠ Turistica: dr. Mateja Sedmak
Research group: dr. Janja Gabruč, dr. Anton Gosar, mag. Zorana Medarič, dr. Dejan Križaj, dr. Mojca Kompara
Duration: 15.10.2015 – 14.10.2017

Project title: Total quality program in tourism
Funder: Slovenian Research Agency in the frame of the Target-oriented  Research Programme  “CRP 2015” in 2015
Lead partner: UP FTŠ Turistica
Holder of activity at UP FTŠ Turistica: dr. Doris Gomezelj Omerzel
Project partners: Faculty of Management (UP FM)
Research group: dr. Maja Uran Maravić, dr. Gordana Ivankovič, dr. Aleksandra Brezovec, dr. Dejan Križaj, dr. Emil Juvan, Miha Lesjak
Duration: 15.10.2015 – 14.10.2017

Project title: Study Synergy between the Fishing and Tourism Industry
Funder: Slovenian Research Agency in the frame of the Target-oriented  Research Programme CRP »Competitiveness of Slovenia 2006 – 2013« and the Ministry of Agriculture, Forestry and Food
Lead partner: University of Ljubljana, Faculty of Economics
Holder of activity at UP FTŠ Turistica: dr. Gorazd Sedmak
Research group: Saša Planinc
Duration: 01.10.2010 – 30.09.2012

Project title: Innovation in Tourism
Funder: Slovenian Research Agency in the frame of the Target-oriented  Research Programme CRP »Competitiveness of Slovenia 2006 – 2013« and the Ministry of the Economy
Lead partner: UP FTŠ Turistica; Project Manager: dr. Maja Uran
Research group: mag. Dejan Križaj, dr. Marija Ovsenik, dr. Rok Ovsenik, dr. Janja Gabruč, dr. Ksenija Vodeb, dr. Aleksandra Brezovec, dr. Gorazd Sedmak, dr. Helena Nemec Rudež, dr. Marjan Tkalčič, mag. Bojan Kurež, mag. Emil Juvan, Katarina Sajevic
Duration: 1.9.2008 – 31.8.2010

Project title: Key aspects of a successful development of tourism destinations, identification of tourism destinations and basic thematic products with the analysis of tourism destination management 
Funder: Slovenian Research Agency in the frame of the Target-oriented  Research Programme CRP »Competitiveness of Slovenia 2006 – 2013«
Lead partner: UP FTŠ Turistica; Project Manager: dr. Rok Ovsenik
Project partners: UP, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper in UP, Znanstveno-raziskovalno središke Koper
Research group: Aleksander Panjek (ZRS), Andrej Kramar (PINT), Andrej Brodnik (PINT) mag. Dejan Križaj, mag. Darja Radič, mag. Bojan Kurež, mag. Emil Juvan, Katarina Sajevic, Saša Albreht
Duration: 2006 – 2007

Project title: Sports as an Element of Tourism Development in Slovenia – Valorisation of Sports for Tourism Purposes, Sports Tourism Products, Marketing and Strategy
Funder: Slovenian Research Agency in the frame of the Target-oriented  Research Programme CRP
Lead partner: University of Ljubljana, Faculty of Economics
Project partners: UP FTŠ – Turistica, UL Faculty of Sports Science, Science and Research Centre (UP ZRS)  and Institute for Mediterranean Humanitistic and Social Studies
Research group at UP FTŠ Turistica: dr. Janja Gabruč, dr. Rok Ovsenik, dr. Maja Uran, dr. Helena Nemec Rudež, dr. Marjan Tkalčič
Duration: 01.01.2004 – 30.9.2005

Programme: Slovenian Research Agency ARRS – Bilateral collaboration programme between Slovenia and Serbia
Project title: Integrated Approach to Tourism Development in Protected Areas Experiences of Slovenia and Serbia
Holder of activity atUP FTŠ  Turistica: dr. Anton Gosar
Research group at UP FTŠ Turistica: dr. Igor Jurinčič, Gregor Balažič, Simon Kerma, Miha Koderman
Duration: 2014 – 2015

Programme: Slovenian Research Agency ARRS – Bilateral collaboration programme between Slovenia and Bosnia and Herzegovina
Naslov projekta: A model of inner consistency of a tourist destination
Holder of activity at UP FTŠ Turistica: dr. Gorazd Sedmak
Research group at UP FTŠ Turistica: dr. Metod Šuligoj, mag. Tina Kociper, Miha Lesjak
Duration: 2014-2015

Programme: Slovenian Research Agency ARRS – Bilateral collaboration programme between Slovenia and Croatia 
Project title: Ocena podjetniških potencialov pri razvoju vinskega turizma v Sloveniji in na Hrvaškem za povečanje ravni konkurenčnosti
Holder of activity at UP FTŠ Turistica: dr. Igor Jurinčič
Duration: 2005 – 2006

Programme: Slovenian Research Agency ARRS – Bilateral collaboration programme between Slovenia and Croatia 
Project title: Valorizacija gospodarskih resursov skozi trajnostni razvoj v Istri in na Krasu
Holder of activity at UP FTŠ Turistica: dr. Ksenija Vodeb, dr. Igor Jurinčič
Duration: 2007 – 2008