International Projects

Programme: Interreg Italy – Slovenia 2014 – 2020
Project title: Čezmejno medinstitucionalno sodelovanje za zagotavljanje okoljske trajnosti in energetske učinkovisti pristanišč  (CLEAN BERTH)
Lead partner: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale
Project partners: University of Primorska, Luka Koper, port and logistic system, d.d., Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Venezia e Chioggia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale infrastrutture e territorio - Servizio porti, navigazione interna e logistica
Duration: 1.3.2020 – 28.2.2022
Project activities/results: • Increasing competences in ports for joint planning of environmental sustainability and energy efficiency of ports; • Cross-border harmonisation of policies and measures to enhance the environmental sustainability and energy efficiency of ports; • Institutionalisation of sustainable cross-border cooperation in the field of environmental sustainability and energy efficiency of ports

Project title: Empower Mediterranean for Smart Tourism (SMATMED)
Lead partner: Ministry of Tourism of the Republic of Croatia
Project partners: Croatian Chamber of Economy - Rijeka County Chamber, Occitanie / Pyrenees-Mediterranean Region, Directorate for Tourism and Balneology, Àrea Metropolitana de Barcelona, Economic and  Social Development Agency, Turismo de Portugal, I.P, University of Primorska - Faculty of Tourism Studies - Turistica, Puglia region- DEPARTMENT OF TOURISM, ECONOMY OF CULTURE AND VALORIZATION OF TERRITORY, Autonomous Region of Aosta Valley- Regional Ministery of tourism, sport, trade, agriculture and cultural heritage, Ministry of Tourism, Greece-Directorate for Tourism Education and Training
Holder at UP FTŠ – Turistica: dr. Matej Vranješ; Research group: dr. Simon Kerma in dr. Irena Weber
Duration: 1.9.2019 – 30.6.2020;

Co-finnacing rate: 85% from ERDF
Project activities / results: SMARTMED will address key MED region challenges in the development of smart, inclusive and sustainable tourism, primarily due to high seasonality and lack of cooperation among key sector stakeholders. The lack of a long-term vision for the destination future and disconnection between tourism and wider territorial development, embracing local infrastructure

development, labour market policies, business support environment, spatial planning and social cohesion policies decreases the attractiveness of the region for innovative business in tourism and has led to a heavily seasonal labour market, unable to attract talented individuals as well as putting great pressure on natural resources, local infrastructure and public services.

Common territorial features, a homogenous destination image and similar socio-economic patterns require joint action and a single approach to the challenges posed by current tourism development in the region. SMARTMED will contribute to the development of an attractive, smart and inclusive MED destination, maintaining its leading position through coordinated policies and capable public and private sector stakeholders. This will be achieved by enhanced, more structured cooperation empowering multi-level stakeholders to develop and deliver integrated tourism policies and innovative solutions for smart MED destinations through an new business model, supported by a permanent collaborative stakeholders platform for cross-sectorial cooperation.

Website on the Interreg MED platform: https://smartmed.interreg-med.eu/ 

Program: Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)
Project title: “Cities as mobility hubs: tackling social exclusion through ‘smart’ citizen engagement” (SMARTDEST)
Lead partner: University Rovira i Virgili, Spain
Project partners: Erasmus Centre For Urban, Port And Transport Economics BV – RHVEUR UPT, The Netherlands, Universidad De Alicante - UA, Spain, Univerza Na Primorskem Universita/ Università Del Litorale – UP, Slovenia, Instituto De Geografia E Ordenamento Do Territorio Da Universidade De Lisboa - IGOT Ul, Portugal, Politecnico Di Torino – POLITO, Italy, Tel Aviv University – TAU, Israel, Universitat Wien – UNIVIE, Austria,  Stichting Hoger Onderwijs Nederland – INH, The Netherlands, University Of Strathclyde – USTRAT, Scotland, Serendpt SRL Societa Benefit - SerenDPT SRL SB, Italy,  Universita` Degli Studi Di Milano – UMIL, Italy
Holder at UP FTŠ – Turistici: dr. Dejan Križaj
Research group: dr. Miha Bratec, Peter Kopić
Duration: 1.1.2020 – 30.9.2022
Project activities/results: The SMARTDEST project tackles the societal challenge of social inclusion and sustainability in European cities by developing innovative solutions in the face of the conflicts and externalities that are emerging as a result of new forms of ‘mobile dwelling’. These encompass the rising cost of living, housing shortages, congestion of public services, the dislocation and marginalisation of low-income workers, and the transformation of place identities; all factors that point at avenues of exclusion of the most vulnerable sectors of resident communities. 

Program: Creative way to practical knowledge 2017 - 2020
Project title: Impactization as a sustainable way of innovating tourism products (IMPACTOUR)
Lead partner: UP FTŠ Turistica
Project partners: Brez dobička d.o.o., AIRTH Association – Alleanza AIRTH and 8 students of different study programs (UP FTŠ Turistica and UL Faculty of Economics) 
Project holder at Turistica: dr. Dejan Križaj
Research group: Kir Kuščer (UL EF)
Duration: 1.2 – 30.6.2020
Project activities/results: Within the project, students will have the opportunity to get to know the effects of tourism. In two cases, under the mentorship of experts from UP FTŠ Turistica, UL EF and AIRTH, they shall innovate tourism products in a way that will maximize its positive social effects. The IMPACT Tourism methodology developed by the company Brez dobička (No profit) will be tested and adapted for different types of tourism products and popularized under the mentorship of all the above experts. 

Program: Creative way to practical knowledge 2017 - 2020
Project title: Idea concept for the tourist enrichment of the Bernardine promenade between Portorož and Piran (BeProm)
Lead partner: UP FTŠ Turistica
Project partners: Hoteli Bernardin d.d. in 8 študentov različnih študijskih programov (UP FTŠ Turistice, UP Fakultete za humanistične študije in Fakultete za dizajn)
Project holder at Turistica: dr. Aleksandra Brezovec
Research group: mag Tomi Brezovec in dr. Jasna Hrovatin (FD)
Duration: 1.2 – 30.6.2020
Project activities/results: The coastal area on Bernardin is the only promenade between Portorož and Piran. The location is one of the most attractive and most visited tourist walking trails in the destination Portorož-Piran.The diversity of the tourist offer is recognized as one of the main goals of the Slovenian Tourism Development Strategy, so special emphasis is placed on the creation of attractive tourism products that are attractive to tourists throughout the year. Pri tem se iščejo koncepti za turistično popestritev na sprehajališču, ki povezuje raznolikost in avtentičnost. Projekt BeProm bo prispeval k povezovanju obalnega območja z  edinstveno turistično ponudbo, ki temelji na tradiciji in pripovedi o kulturi istrske in pomorske dediščine. S projektom želimo na celotnem sprehajalnem obalnem pasu promenade Bernardin identificirati in oblikovati idejne zasnove vsebin, s katerimi se bo oplemenitila ponudba vzdolž obale, ki bo temeljila na dediščini prostora. Trenutno je promenada vsebinsko prazna in niso izkoriščene možnosti za predstavljanje tradicije prostora (pomorstvo, krajina, zgodovinski dogodki, dediščina...), zato želimo opredeliti vsebine in oblikovati idejni koncept prezentacije izbranih vsebin v prostoru ob promenadi proti Piranu.

Program: Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 -2020
Project title: Pomen in potenciali aktivnega preživljanja prostega časa (IMTUR)
Lead partner: UP FTŠ Turistica
Project partners: Istrski maraton - Društvo za razvoj in promocijo športa in turizma in 7 študentov različnih študijskih programov (UP FTŠ Turistice in UP Fakultete za vede o zdravju)
Project holder at Turistica: mag. Daša Fabjan
Research group: mag. Tanja Planinc, dr. Mateja Plevnik in dr. Ana Petelin (FVZ)
Duration: 1.3 – 30.6.2020
Project activities/results: UP v sodelovanju z društvom Istrski maraton, katerega poslanstvo je spodbujati aktivno preživljanje prostega časa in promocija destinacije, v okviru projekta pripraviti serijo delavnic, s katerimi želimo povečati osveščenost posameznikov in različnih skupnosti (tako lokalnih prebivalcev kot obiskovalcev, združenj, podjetij ipd.) o pomenu in načinu varnega aktivnega preživljanja prostega časa, gibanja, zdrave prehrane. Obenem želimo omogočiti povezovanje in mreženje lokalnih ponudnikov z namenom promocije zdravega in aktivnega načina življenja, s tem pa tudi poskrbeti za popestritev lokalne ponudbe s prilagoditvijo le-te zgoraj omenjenim posameznikom. Nenazadnje pa bo izveden projekt lahko pripomogel k utrjevanju ugleda turistične destinacije kot aktivne in zelene, kar je skladno s slovensko strategijo trajnostne rasti turizma.

Programme: Research and development programmes (TRL 3-6)
Project title: TOURISM 4.0 – Enriched Tourist Experience
Funded by: Ministry of Education, Science and Sport and European Regional Development Fund
Lead partner: ARCTUR D.O.O.
Project partners: UP FTŠ Turistica, UM Fakulteta za turizem, UL Fakulteta za računalništvo in informatiko
Project holder at Turistica: dr. Dejan Križaj
Project team: Peter Kopić, dr. Emil Juvan, dr. Miha Lesjak
Duration: 1. 9. 2018 – 1. 10. 2021
Project activities/results: The Tourism 4.0 project is in conformity with the strategy of Industry 4.0 and its goal is to reshape the current tourist industry into a value-based economy using innovation, knowledge, technology and creativity. The project's main focus is on the user (Tourist+) that will use their knowledge, expectations and experience to help co-create new services and products in the tourist sector and enable a constant enhancement of experience quality.  

Link to webpage: Tourism 4.0

Programme: LAS ISTRE
Project title: Experience the Rural Istria: New (thematic) tourism products nad their promotion (TURIZMO IŠTRIANO)
Funding by: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski sklad za regionalni razvoj
Lead partner: UP FTŠ Turistica
Project partners: Mesta Občina Koper
Project holder at Turistica:: dr. Metod Šuligoj
Project team: Peter Kopić, dr. Miha Lesjak, Ljudmila Sinkovič, mag. Tanja Planinc, Mag. Zorana Medarić, dr. Aleksandra Brezovec, dr. Marko Kukanja, Damijan Muhič, Alen Ježovnik
Duration: 1.12.2018 – 31.5.2020
Project activities/results: Cilj projekta je razvoj istrskega podeželja z razvojem novih tematskih turističnih produktov, pri čemer želimo izhajati iz konceptov edinstvenosti, avtentičnosti, sonaravnega razvoja in bogate naravne in kulturne dediščine istrskega podeželja.

Programme: Interreg Programme Italy-Slovenia 2014-2020
Project title: Cross-border institutional cooperation for Port Security Enhancement (SECNET)
Lead partner: Port of Trieste
Project partners: UP Faculty of Tourism Studies – Turistica, Iniziativa Centro Europea, University of Trieste, Port of Venice, Porto of Koper, port and logistic system, d.d
Project manager: dr. Dejan Paliska
Project team: mag. Daša Fabjan
Duration: 1. 10. 2017 – 31. 8. 2019
Project activities/results: The main project aims shall be strengthening the institutional cooperation between regional ports in relation to port security. Partners plan to develop a long-term cross-border management strategy and a common plan of action, to enhance port security together with development and the use of an innovative ICT system.
PROGRAM INTERREG SLOVENIJA – HRVAŠKA 2014 – 2020

Project title: Joint heritage for joint international promotion 365 days of green tourism on Opatija and Portorož Riviera (Riviera4Seasons2) 
Lead partner: Municipality of Piran
Project partners: Faculty of Tourism Studies – Turistica (Slovenia), the City of Opatija (Croatia), Tourist Board Portorož (Slovenia), Tourist Board Opatija (Slovenia), University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management. Project manager: mag, Tina Orel Frank
Project team: Milka Sinkovič, dr. Helena Nemec Rudež
Duration: 1. 10. 2017 – 30. 09. 2019
Project activities/results: The project builds on preservation of regional heritage and complements the integrated tourism product–cultural tourism of 365 Riviera, developed under the project 365 DAYS OF RIVIERA, by including nat. and cult. heritage and events in the countryside into a newly formed itineraries. The common challenge of the programme area, undertaken by the project, using cross-border cooperation is to promote active preservation of cult. and nat. heritage by promoting sustainable green tourism. This approach is based on the fact that Portorož and Opatija, represent a cradle of Central European tourism with a rich tradition. With events organised in the countryside of both cities, as well as minor developments, efforts are undertaken to utilise this potential in the most tourism-oriented places of this region in order to directly increase the number of visitors at the common cross-border destination. Educational workshops are organised to inform stakeholders about sustainable management, to promote green job positions, and increase international recognition of cross-border destination on international markets. The project includes innovative approaches to increase integration and joint presentation of destination on international markets (joint portal, itineraries, events and promotion).

INTERREG MEDITERRANEAN
Project title: Investing in sustainable blue growth and competitiveness through 3-Pillar Business Model (3-PBM) (project iBLUE) 
Lead partner: University of Udine
Project partners: UP Faculty of Management, UP Faculty of Tourism Studies – Turistica, Portorose, Science and Technology Park of the University of Rijeka, Groupe Kedge Business School, Official Chamber of Commerce, Industry and Shipping of Seville, CYPRUS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, LASITHI CHAMBER OF COMMERCE, RCDI – Development and Innovation Network, DURRES CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, University of Rijeka – Faculty of Tourism and Hospitality Management, Tourist and Economic Promotion Development
Project manager: dr. Maja Uran Maravić
Project team: dr. Gordana Ivankovič, dr. Miha Lesjak
Duration: 1.2.2017 – 31.1.2020
Project activities/results: The iBLUE project aims to improve the competitiveness of the yachting sector in the Mediterranean area ensuring environmental, economic and social sustainability.

PROGRAMME ADRION
Project title: Quality Network on Sustainable Tourism (QNeST)
Lead partner: University of Salento
Project partners: UP Faculty of Tourism Studies – Turistica, Portorose, Slovenia, CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY OF XANTHI, Technological Educational institute of Epirus, Regional Union of the Chamber of Commerce of Veneto- Eurosportello, Ministry of economy – Directorate for Development of SMEs of Monte Negro, Istrian Development Agency Ltd, Labirinto Social Cooperative
Project manager: dr. Marko Kukanja
Project team: mag. Daša Fabjan, dr. Simon Kerma
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2019
Project activities/results: The project “QNeST – Quality Network on Sustainable Tourism” aims to valorise the common and quality features of the cultural, traditional and environmental heritage of the Adriatic-Ionian area.  QNeST will launch a common brand for the promotion of a quality sustainable tourism and will stimulate the creation of a network of Adriatic-Ionian actors and economic operators, active in or indirectly involved in the tourism sector.

PROGRAMME ERASMUS+
Project title: »LANDS, Next destination Balkans: agritourism landscapes development«
Lead partner: College of Agriculture and Food Technology Prokuplje, Serbia
Project partners: UP Faculty of Tourism Studies – Turistica, Portorose, Slovenia, University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, Regional Development Agency (RDA) South, Niš, Serbia, The College of Tourism, Beograd, Serbia, The Zlatibor Regional Development Agency, Užice, Serbia, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, The College of Applied Sciences Užice, Serbia, Transylvania University of Brasov, Romania, the Džemal Bijedić University of Mostar, Bosnia and Herzegovina, Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovakia, Agricultural University of Athens, Greece, Regional Development Agency for Herzegovina, Mostar, Bosnia and Herzegovina, Western Balkans Institute, Beograd, Serbia, SERDA, Sarajevo Economic Region Development Agency, Bosnia and Herzegovina
Project manager: Peter Kopić
Project team: dr. Simon Kerma, dr. Aleš Gačnik
Duration: 15. 10. 2015 –14. 10. 2020
Project activities/results: The purpose of this project is to enhance the development of agritourism in the Western Balkans in cooperation with partners from the EU – Slovenia, Romania, Slovakia and Greece. A professional analysis of the current conditions shall be made and mechanisms to ensure relevant information to all rural tourism stakeholders shall be formed.

PROGRAM ERASMUS+
Project title: »European School of Entrepreneurship«
Lead partner: CBE local development agency Sud Luberon, Pertuis, France
Project partners: UP Faculty of Tourism Studies – Turistica, Portorose, Slovenia, Belgian-Italian Chamber of Commerce, Brussels, Belgium, Tetuan Valley Association, Madrid, Spain, Syntea – Educational Centre, Lublin, Poland
Project manager: dr. Aleš Lipnik
Project team: mag. Tina Kociper, Peter Kopić
Duration: 1. 9. 2015 – 31. 8. 2020
Project activities/results: The aim of the project is to promote and encourage young entrepreneurs, women and people at a disadvantage in the labour market, in a way to give them the necessary knowledge and skills to establish a company.

Programme: EUROPEAN SOCIAL FUND (ESF)
Project title:
 GUEST UP – Hosting foreign experts and professors at the University of Primorska
Lead partner: University of Primorska
Duration: 1.10.2016 – 30.6.2018
Project activities/results: In the frame of the GUEST UP project the University of Primorska shall be visited by 66 foreign professors, from which 8 will visit Turistica and enrich our study programmes. Our main objectives were to pursue and enhance the internationalisation of the study and research processes, and strengthen the relations with the guest lecturer’s institutions.

PROGRAM: EVROPSKI SOCIALNI SKLAD (ESS)
Naslov projekta: Razvoj učne baze za delo z gibalno oviranimi osebami v turizmu (DOSTOPinTUR)
Vodilni partner:  UP FTŠ Turistica, nosilec projekta: dr. Janja Gabruč
Partnerji projekta: Turistično združenje Portorož g.i.z, ABAKKUM Zavod za krajino, kulturo in umetnost Piran
Trajanje: 1.2.2017 – 30.6.2017
Vrednost projekta: 11.945,00€
Aktivnosti/rezultati projekta:
Projekt si je zadal kot glavni cilj razvoja inovativnih oblik ponudbe za goste na Obali, tako paketov za goste kot vključevanje, obujanje oziroma revitalizacijo elementov naravne in kulturne dediščin, prilagojeno načelom vzdržnega turizma, prijaznega do okolja in lokalnega prebivalstva.

PROGRAM: EVROPSKI SOCIALNI SKLAD (ESS)
Naslov projekta: Razvoj inovativnih oblik turistične ponudbe (DIFFINO)
Vodilni partner:  UP FTŠ Turistica, nosilec projekta: dr. Marija Rok
Partnerji projekta: Dom paraplegikov, središče zdravja in dobrega počutja d.o.o
Trajanje: 1.2.2017 – 30.6.2017
Vrednost projekta: 10.785,00€
Aktivnosti/rezultati projekta:
IZBOLJŠATI DOSTOPNOST DO INFORMACIJ, ki jih za svoje goste pripravljajo v Domu paraplegikov in, ki bodo lahko v pomoč pri trženju in promociji dostopne infrastrukture Doma paraplegikov; IZBOLJŠANJU ODNOSA zaposlenih do gibalno oviranih oseb; POVEČANJE SENZIBILIZACIJE IN KOMPETENC študentov oz. potencialnih zaposlenih za delo z gibalno oviranimi osebami.

Programme: EUROPEAN SOCIAL FUND (ESF)
Project title:
 Communism and Tourism: modern presentations and interpretations using information technology (TITOUR) 
Lead partner:  UP FTŠ Turistica, project manager: dr. Metod Šuligoj
Project partners: URTP, Svetovanje v turizmu, Andrej Šumer s.p., MEDITERANUM Institute for Revitalization of Mediterranean Culture Piran, 8 students from different study programmes
Duration: 1.2.2017 – 30.6.2017
Value of the project: 20.200.00 €
Project activities/results: Preparation of a professional basis for the establishment of a museum exhibition: analysis of the existing examples of best practice, overview of the results of former researches and similar projects (understanding the trends), creation of appropriate tools for a research among the Slovenian youth and conduction of a survey in at least three secondary schools and at least two higher education institutions. Presentation of a web exhibition and exhibition in a non-virtual environment with at least 100 different exhibits and relevant professional descriptions. The classic exhibition will contain video presentations as well (using ICT).

Web exhibition TITOUR

Programme: EUROPEAN SOCIAL FUND (ESF)
Project title:
 Creative ideas for entrepreneurial co-creation of new tourist products
Lead partner:  UP FTŠ Turistica, project manager: dr. Miha Lesjak
Project partners: LANARA Consulting, marketing v turizmu d.o.o , 8 students from different study programmes
Duration: 1.2.2017 – 31.5.2017
Value of the project: 15.345,00 €
Project activities/results: The main goal of the project is developing an integral tourist product in Slovenian Istria, which will enhance the attractiveness of the  tourist destination in low season for a chosen target group and contribute to the development of cooperation between tourism providers while promoting the common tourist offer. The participating students shall develop or design a new integral tourist product, custom it in accordance to theoretical tourism, marketing and entrepreneurial knowledge and with the collaboration of actual tourism providers.

Programme: EUROPEAN SOCIAL FUND (ESF)
Project title: Conception of a forest-based tourism product
Lead partner:  UP FTŠ Turistica, project manager: dr. Gorazd Sedmak
Project partners: AUTENTICA d.o.o., Turistično razvojna agencija , 6 students from different study programmes
Duration: 1.2.2017 – 31.5.2017
Value of the project: 12.040.00 €
Project activities/results: The project is aimed to encourage the operation of smaller operators in the field of innovative use of natural resources of the forest for tourist purposes. Thus, the project content is based on an innovative approach, exploration of new sustainable solutions by researching the forest functions in relation to tourism, wishes and needs of tourists and identification and analysis of successful worldwide practices in the field.

Programme: EUROPEAN SOCIAL FUND (ESF)
Project title:
 Portorož events then and now (EVENTUR)
Lead partner:  UP FTŠ Turistica, project manager: dr. Aleksandra Brezovec
Project partners: Portorož Tourist Board, 8 students from different study programmes
Duration: 1.2.2017 – 30.6.2017
Value of the project: 19.235.00 €
Project activities/results: The project is composed from an analytic and empirical part. An overview of the past cultural, sport and entertaining events in the tourism offer of Portorož shall be made in the analytical part; such an overview has not yet been done. In past, Portorož has been part of different states and therefore the historic memory has been lost a few time. Based on the analysis of past events and through interdisciplinary creative workshops, a concept idea for the preparation of new events shall be set. It will serve as a guideline for the organisation of events in the future. A public presentation of the research results and new propositions in form of an exhibition shall be organised, thus informing a wider public as well.

Programme: EUROPEAN SOCIAL FUND (ESF)
Project title: Planning and implementation of marketing activities on the introduction of the new brand of gourmet coffee at the European market 

Lead partner:  UP FTŠ Turistica, project manager: dr. Aleksandra Brezovec
Project partners: Veroma trgovina in proizvodnja Črnomelj d.o.o. , 8 students from different study programmes
Duration: 1.2.2017 – 30.6.2017
Value of the project: 18.915.00 €
Project activities/results: With the new brand of gourmet coffee, we want to present ourselves and contribute to this small yet growing segment, and enable a higher level of coffee culture among the wider public through contemporary distribution channels. Through a thorough marketing analysis, we expect to gain concrete data, which will help us identify and understand our target market. In conformity with the obtained results, our product shall also be shaped; starting with the design of the package, size and content as well as the marketing mix of the product. We hope that our effort will be rewarded with a good market response and consequently with the company growth and possibility of new employments.

Programme: ERASMUS+ KA2
Project title: Upskilling and Professionalisation of private tourism accommodation services (Rooms to VET)
Lead partner: Institute for Tourism, Zagreb, Croatia
Project partners: UP FTŠ Turistica, Portorož, Slovenia, University in Zadar, Department of Tourism and Communication Studies, Zadar, Croatia, ASHOME, Menorca, Spain, Innovation Training Center, Palma de Mallorca, Spain, Militos Consulting S.A., Athens, Greece, Olympic Training & Consulting Ltd., Athens, Greece, The Cyprus Center for European and International Affairs, Nicosia, Cyprus, R&DO, Larnaca, Nicosia, Cyprus
Duration: 1.9.2015 – 1.9.2017
Results: Rooms to VET will focus on designing a learning and training course accommodating the needs of the area of private tourism accommodation services. The long term goals of the project are to increase the level of professionalization of these services, to upskill the service providers, to further diversify the tourism industry increasing employability, promoting safety, quality and environmental standards.

Programme: EUROPEAN SOCIAL FUND (ESF)
Project title: Soča Outdoor festival
Lead partner: UP FTŠ Turistica, project manager: dr. Dejan Križaj
Project partners: Poslovno svetovanje, Jan Klavora s.p., Marketinški projekti v turizmu Jana Apih, s.p., 9 students from different study programmes
Duration: 1.3.2015 – 31.7.2015

Programme: EUROPEAN SOCIAL FUND (ESF)
Project title: Development of Educational and Industrial Tourism at the Fonda Fish Farm
Lead partner: UP FTŠ Turistica, project manager: dr. Dejan Križaj
Project partners: New Tourism Institute, Fonda d.o.o., 9 students from different study programmes
Duration: 1.3.2015 – 31.7.2015

4. Programme: EUROPEAN SOCIAL FUND (ESF)
Project title: University of Primorska (UP) and the World – International Incorporation of the UP
Lead partner: University of Primorska
Cooperating members: UP FTŠ Turistica, UP FVZ, UP FM, UP PEF, UP FHŠ
Duration: 1. 10. 2013 – 30. 6. 2015

5. Programme: OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV 2007-2013
Project title: Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP
Lead partner: University of Primorska
Cooperating members: UP FTŠ Turistica, UP FHŠ, UP FM, UP FVZ, UP PEF, UP FAMNIT
Duration: 12.10.2012 – 30.6.2015

Programme: OP Slovenia – Croatia 2007 -2013
Project title: TOURISM AS COMMON (CULTURAL) HERITAGE OF THE COASTAL PART OF THE ISTRIAN PENINSULA (HISTUR)
Start date – end date: 1.2.2013-30.7.2015
Results: The establishing of a museum collection in the Slovene part of Istria on the development of tourism in the coastal area in collaboration with the Museum of Tourism from Opatija.

prenos

Programme: OP Slovenia – Croatia 2007 -2013
Project title: ENTrepreneurship in tourism in hinterland – LABoratory (HINT-LAB)
Start date – end date: 18. 1. 2014 – 17. 6. 2015
Results: Creation of support services for the improvement of cross-border business cooperation and joint marketing. This objective will be achieved by encouraging networking, upgrade on Bank of Tourism Potentials in Slovenia, producing guidelines for the marketing of joint products and by proposal of the model for symbiotic marketing and branding.

Programme: OP Slovenia – Croatia 2007 – 2013 
Project title: Paths of Istrian Malvasia (Malvazija TourIstra)
Start date – end date: 01.04.2013 – 31.05.2014
Results: A common cross-border wine brand – Istrian Malvasia will be characterized and evaluated (physicochemical parameters, aromatics, style, nutritional value); Optimized technology and clear guidelines for the production of different styles (fresh, archaic, macerated…) of Malvasia wine; Developed guidelines for improved management of production technology aimed at reducing potential contaminants in the final product; Elaborated individual Itineraries (travel tours), which connect the holders of tourist offer in order to form an integrated tourism product “Following the trails of Istrian Malvasia”.

Programme: OP Slovenia – Croatia 2007 -2013
Project title: Benchmarking of Croatian and Slovenian hotel industry: instrument to increase competitiveness and entrepreneurship development (CrossBench)
Start date – end date: 15.2.2013 – 15.7.2015
Results: Innovative benchmarking tool for comparison of business indicators of Slovenian and Croatian hotels is one of the most important outputs of this project and it comprises cross-border component, hence it is applicable on both countries.

Programme: OP Slovenia – Croatia 2007 -2013
Project title: Stone of the Karst, Istria and Kvarner – Heritage Preservation and Traditional Techniques; Obtaining and Using Stone (KAMEN MOST)
Start date – end date: 18.12.2013 – 17.07.2015
Results: The project activities are expected to contribute to better recognition of the stone constructions, obtaining, designing and processing the stone, and strengthen the awareness of the importance of cultural heritage preservation.

Capture

Povezava do spletne strani

11. Programme: European Regional Development Fund
Project title: E-mail mobile tourist guide (e-Turist)
Start date – end date: 1.10.2012 – 31.8.2013

Capture
e-Turist

Programme: EUROPEAN SOCIAL FUND (ESF)
Project title: OP RCV_VS-18 – Vključevanje gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoski proces v letih 2011-2013
Lead partner: University of Primorska
Members: UP FTŠ Turistica, UP FAMNIT, UP FM, UP FVZ
Duration: 1. 10. 2012 – 30. 6. 2013

Programme: LEONARDO DA VINCI
Project title: Internatinal placement for professional career in Tourism
Lead partner: UP FTŠ Turistica
Project partners: Virtualis, poslovno svetovanje in storitve d.o.o., Lifeclass Hotels & Spa, Hoteli Bernardin d.d. ter različna podjetja iz tujine kjer so udeleženci opravljali mobilnost
Duration: 1.10.2011 – 31.1.2013

Programme: IPA ADRIATIC Cross Border Cooperation 2007 – 2013
Project title: Zero Waste Adriatic net for events and festivals (Zero Waste)
Start date – end date: 1.10.2012 – 31.8.2013
Results: The project aims to create a “Zero Waste” Web-based network of events and festivals with a low impact on the environment. The assumption is to develop a jointly used ICT infrastructure to match environmental and tourist indicators with a new method for communities’ involvement and good practice solutions in the organization and management of events/festivals.

Capture

Povezava do spletne strani

Programme: Operational Programme for the Development of Human Resources 2007-2013
Project title: Slovenian university students of tourism and their labour market entry in EU (SSLaME)
Start date – end date: 1. 5. 2012 – 5. 3. 2013
Start date – end date: 2011 – 2014
Results: The main purpose and objectives of the project T-lab are the transmission and upgrading of Good Practice Project “Bank of Tourism Potentials in Slovenia ‘to mark the region and spread availability of technology.

20130108020124
Laboratory of Tourism Potentials

 

Programme: Operational Programme for the Development of Human Resources 2007-2013
Project title: Career planning and advice for effective entry into the labor market
Start date – end date: 01.09.2010 – 30.06.2013

Programme: Operational Programme for the Development of Human Resources 2007-2013 
Project title: Training Mentors for Internship
Leading partner: UP FTŠ Turistica
Start date – end date: 1.3. 2010 do 30.9.2010

capture 1
Borza študijske prakse

Programme: Operational Programme for the Development of Human Resources 2007-2013 
Project title: School for animators in tourism
Start date – end date:: 8 – 11. November 2009

Programme: OP Slovenia – Croatia 2007 -2013
Project title: Integrating top typical agricultural products, cuisine, natural and cultural heritage and spa centers in tourist remediation wellness destination (WELLNESS ISTRA)
Start date – end date: 2009 – 2011
Results: The specific project objective is the integration of top quality typical of agricultural products, cuisine, natural and cultural heritage of Istria and advanced spa centers in the total cross-border sustainable tourist destination resorts.

Programme: LEONARDO DA VINCI
Project title: VIRBUS The virtual international business management learning environment for hospitality and manufacturing industries
Project partners: FINLAND, HAAGA – University of Applied Sciences (HAAGA),Hotel Haaga (Restonomi HI Oy), BW Hotels Osuuskunta, Jollas Institute, ESTONIA Pärnu College of the University of Tartu, Hotel Victoria, GERMAN Hochschule Harz, BTI Business Tools for Innovation Management Consulting GmbH, SLOVENIA University of Primorska, Faculty of Education Koper (PEF), University of Primorska , UP FTŠ Turistica, Zavod Šouhostel, Slovenian Tourist Board (STB)
Holder of activities at UP FTŠ Turistica: mag. Dejan Križaj
Cooperating at UP FTŠ Turistica: mag. Darja Radič
Duration: 1.10.2006 – 30.9.2008

Programme: INTERREG IIIA Slovenia – Italy
Project title: TEMPO – nature, culture and sport without borders – theme paths in Slovenia and Friuli Venezia Giulia
Start date – end date: 2006 -2007
Results: The purpose of the project “Tempo” was to create a diverse and comprehensive cross-border tourist offer by connecting three important areas for tourism: nature, culture and sport. Ugotovljenje needs have been an area which has enabled public and private organizations to enhance and promote the thematic trails in the area (paths, bicycle and other links)

Programme: INTERREG IIIA Slovenia – Italy
Project title: Sabotin – Park of peace
Start date – end date: 2005 -2007
Results: The aim was to become a symbol of integration and Sabotin overcoming boundaries, an important recreational and tourist destination, along with all the attractions, it also has great tourism potential. Sabotin area as a ‘Peace Park’, in the overall tourism product, which was originally intended primarily inhabitants of Gorizia area on both sides of the border, and visitors to the area.

Programme: INTERREG IIIC
Project title: Dostopnost in prenova kulturne dediščine v obzidnih mestih (ARCHWAY)
Lead partner: Municipality of Chester, United Kingdom; Holder of activities at UP FTŠ – Turistica: mag. Tomi Brezovec
Duration: 2004 – 2007
Project partner: Municipality of Piran